https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743840/us/euelsqftzxz6mksr5tje.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743954/us/g2tmr3ikniu9frxh5ahq.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Bygg, anläggning & fastighet

 • Bergarbetare inom bygg och anläggning – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Bergarbetare inom bygg och anläggning samt relaterad information om hur mycket Bergarbetare tjänar i lön, hur det är att jobba som Bergarbetare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Bergarbete inom bygg och anläggning utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Bergarbetare inom bygg och anläggning?

  En Bergarbetare inom bygg och anläggning borrar och spränger inför arbete med anläggning av vägar och gator men kan också jobba under jord, då man spränger för tunnlar, bergrum och andra konstruktioner. Andra jobb kan handla om att förbereda för till exempel husgrunder eller broar. Vanligast är att borrning sker maskinellt men vid mindre arbeten kan det även förekomma handhållen borrning.

  Arbetsuppgifter

  Som jobbar du i nära samarbete med anläggare och maskinförare och många gånger utför du vissa av deras arbetsuppgifter själv. Men bland arbetsuppgifterna kan räknas

  • ansvara för sprängningar
  • frakta bort utsprängda och krossade massor
  • avgöra hur arbetet bäst ska utföras
  • avgöra mängden laddning som behövs vid sprängning

  Var arbetar man?

  På statliga eller privata byggföretag och entreprenader.

  Vilken utbildning krävs för att bli Bergarbetare inom bygg- och anläggning

  Gymnasieskolans El-, Fordons-, Bygg-, eller Energiprogram är lämplig bakgrund för arbete i gruva. Det finns gymnasieskolor som också erbjuder utbildning med inriktning mot bergarbete som däremot inte har riksintag.

  Att studera till Bergarbetare inom bygg och anläggning

  Bergarbetare inom bygg- och anläggningssidan har i grunden liknande utbildning och kunskap som en Bergarbetare inom gruva som är utbildad för arbete i gruva. Men det finns skillnader i den teknik och de maskiner som används. Det innebär att en bergarbetare som arbetat i en gruva kan arbeta som bergarbetare inom anläggningssidan och vice versa efter bara kortare kompletterande utbildning. Bergarbete inom bygg och anläggning innebär framförallt arbete ovan jord men vid tunnelbygge förekommer även underjordsarbete. Bergarbetare inom bygg och anläggning utbildas internt inom företagen. Internutbildning innebär ungefär fem till sex månaders utbildning för att arbeta som borrare eller laddare. För att bli fullärd i skrotningsarbetet krävs längre erfarenhet, ungefär ett år. Många arbetsgivare kräver förkunskap i form av slutfört treårigt gymnasium och b-körkort. Den kommunala vuxenutbildningen anordnar också bergarbetarutbildningar.
  Se gymnasieutbildningar för mer information.

  Behörighetskrav för Bergarbetare inom bygg och anläggning

  Behörighetskraven för utbildningar till Bergarbete inom bygg och anläggning hittar du i grundläggande behörighet.

  Studera till Bergarbetare inom bygg och anläggning utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Bergarbetare inom bygg och anläggning i Norge på Søk Utdanning.

  Specialisering och inriktningar

  Bergarbetare inom bygg och anläggning är ofta specialiserade på någon arbetsuppgift, men det är också vanligt att arbeta med flera moment.

  Skillnad mot liknande yrken

  Bergarbetare inom bygg och anläggning är en av flera yrkesgrupper som arbetar i branschen. Maskinförare, maskinreparatörer, elektriker, mekaniker, tekniker, ingenjörer, geologer, lastare, underhållsarbetare, kemister, metallurger är exempel på andra yrkesgrupper.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom Bergarbetare inom bygg och anläggning på Utbildning24

  ...
  Bygg och anläggning, Astar

  Det här är programmet för dig som tycker om att arbeta med händerna och som vill vara efterfrågad på arbetsmar...

  Flera orter

  Piraja