https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743840/us/euelsqftzxz6mksr5tje.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743954/us/g2tmr3ikniu9frxh5ahq.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Bygg, anläggning & fastighet

 • Bergarbetare inom gruva – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Bergarbetare inom gruva samt relaterad information om hur mycket Bergarbetare tjänar i lön, hur det är att jobba som Bergarbete, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Bergarbete utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Bergarbete inom gruva?

  En bergarbetare borrar och spränger inför arbete med anläggning av vägar och gator men kan också jobba under jord, då man spränger för tunnlar, bergrum och andra konstruktioner. Andra jobb kan handla om att förbereda för till exempel husgrunder eller broar. En Bergarbetare inom gruva arbetar under jord med att borra och spränga. Bergets nivå måste anpassas till bygget vilket sker genom borrning eller sprängning. Vanligast är att borrning sker maskinellt men vid mindre arbeten kan det även förekomma handhållen borrning.

  Arbetsuppgifter

  Som bergarbetare som arbetar i gruva jobbar du i nära samarbete med anläggare och maskinförare och många gånger utför du vissa av deras arbetsuppgifter själv. Men bland arbetsuppgifterna kan räknas

  • ansvara för sprängningar
  • frakta bort utsprängda och krossade massor
  • avgöra hur arbetet bäst ska utföras
  • avgöra mängden laddning som behövs vid sprängning

  Var arbetar man?

  På statliga eller privata gruvbolag.

  Videointervju med en Bergarbete

  Vilken utbildning krävs för att bli Bergarbete

  Gymnasieskolans El-, Fordons-, Bygg-, eller Energiprogram är lämplig bakgrund för arbete i gruva. Vid Spångbergsgymnasiet i Filipstad finns byggprogrammet med valbar inriktning mot bergteknik under det tredje året. Utbildningen har riksintag och det betyder att man kan söka hit oavsett var i landet man bor. Det finns fler gymnasieskolor som också erbjuder utbildning med inriktning mot bergarbete som däremot inte har riksintag.

  Att studera till Bergarbetare inom gruva

  Intern utbildning innebär ungefär fem till sex månaders utbildning för att arbeta som borrare eller laddare. För att bli fullärd i skrotningsarbetet krävs längre erfarenhet, ungefär ett år. Många arbetsgivare kräver förkunskap i form av slutfört treårigt gymnasium och b-körkort. Den kommunala vuxenutbildningen anordnar också bergarbetarutbildningar.
  Se gymnasieutbildningar för mer information.

  Behörighetskrav för Bergarbetare inom gruva

  Behörighetskraven för utbildningar till Bergarbete inom gruva hittar du i grundläggande behörighet.

  Studera till Bergarbete inom gruva utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Bergarbete inom gruva i Norge på SøkUtdanning.

  Specialisering och inriktningar

  I större gruvor är bergarbetare ofta specialiserade på någon arbetsuppgift medan det i mindre gruvor är vanligt att arbeta med flera moment. Borraren har som uppgift att borra hålen i berget som sedan ska fyllas med sprängämnen. Borraggregaten kan vara datorstyrda och borraren jobbar då antingen i maskinhytt eller i en övervakningscentral en bit ifrån och sköter flera borrar via monitorer. Laddaren fyller borrhålen med sprängämnen, som ofta levereras flytande via tankbil. Sprängningarna planeras för att laddningarna ska detonera i rätt ordning. Till detta arbetsmoment finns en laddningsrobot till hjälp som styrs manuellt på plats av en operatör. Skrotaren, som ibland också kallas bergförstärkare, kontrollerar om det finns lösa bergstycken i väggar eller tak. Till detta används skrotningsmaskiner. Skrotaren kan ibland använda ett spett för att stöta i bergväggen och genom ljudet avgöra om det finns lösa bitar som måste tas bort. Berget förstärks också på olika sätt för att undvika ras. Skrotarens arbete kräver stor noggrannhet.

  Skillnad mot liknande yrken

  Bergarbetaren är en av flera yrkesgrupper som arbetar i en gruva. Maskinförare, maskinreparatörer, elektriker, mekaniker, tekniker, ingenjörer, geologer, lastare, underhållsarbetare, kemister, metallurger är exempel på andra yrkesgrupper. Bergarbetare inom gruva har i grunden liknande utbildning och kunskap som en bergarbetare som är utbildad inom bygg- och anläggning. Men det finns skillnader i den teknik och de maskiner som används. Det innebär att en bergarbetare som arbetat i en gruva kan arbeta som bergarbetare inom anläggningssidan och vice versa efter bara kortare kompletterande utbildning. Bergarbete inom bygg och anläggning innebär framförallt arbete ovan jord men vid tunnelbygge förekommer även underjordsarbete. Bergarbetare utbildas internt inom företagen.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling inom bygg och anläggning på Utbildning24

  ...
  Bygg och anläggning, Astar

  Det här är programmet för dig som tycker om att arbeta med händerna och som vill vara efterfrågad på arbetsmar...

  Flera orter

  Piraja