https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743840/us/euelsqftzxz6mksr5tje.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1651743954/us/g2tmr3ikniu9frxh5ahq.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Bygg, anläggning & fastighet

 • Beläggningsarbetare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Beläggningsarbetare samt relaterad information om hur mycket Beläggningsarbetare tjänar i lön, hur det är att jobba som Beläggningsarbetare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Beläggningsarbetare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Beläggningsarbetare?

  Transporter är en viktig del i dagens samhälle. För att de ska fungera krävs att det finns ett bra vägnät och här fyller beläggningsarbetarna en viktig funktion. Det är de som lägger asfalt och i vissa fall betong på bland annat vägar och broar. Beläggningsarbetare lägger även asfalt på flygplatsers start- och landningsbanor, trottoarer, industriområden med mera. Att vara beläggningsarbetare innebär att man arbetar utomhus. För det mesta arbetar man i lag som består av 4-7 personer. Läggning av asfalt sker i flera steg och därför kan man ha olika roller i arbetslaget: Man kan till exempel vara för justerare och ansvara för de förberedelser som krävs, bland annat att sopa vägen ren med en maskin och lägga klister på ytan så att asfalten fäster vid underlaget. När asfalten ska läggas ut töms den i utläggningsmaskinen som sprider ut asfalten i ett jämnt lager på vägen. Läggar maskinisten ansvarar för maskinen, ser till så att ny asfalt fylls på vid rätt tidpunkt och planerar arbetet så att det flyter smidigt. En annan arbetsuppgift är att ansvara för att asfalten får rätt tjocklek och lutar åt rätt håll. Det ansvaret ligger på skruvaren och det är också det svåraste jobbet. Förutom mycket övning krävs ett stort intresse och noggrannhet för att bli riktigt skicklig. Efter utläggningsmaskinen kommer en eller flera vältar som packar asfalten. Som vältförare gäller det att kunna sin maskin och veta hur fort asfalten behöver vältas för att hinna med att packa massan innan den kallnar. Blir den för kall kan den spricka. Det är viktigt att asfaltens yta blir jämn och får rätt nivå så att regnvatten rinner av. Vid speciella projekt används även laserstyrda maskiner som underlättar nivåstyrningen. En laser sätts upp på marken och på utläggningsmaskinen sitter en lasermottagare. På så sätt kan man ställa in maskinen så att asfalten läggs på rätt nivå. Detta kan vara särskilt viktigt på exempelvis flygfält. Asfalt läggs också för hand där man inte kommer åt med maskiner. Förutom läggning av asfalt ingår även maskinunderhåll och enklare reparationer i beläggningsarbetarens arbetsuppgifter.

  Arbetsuppgifter

  En Beläggningsarbetare arbetar med utläggning eller tillverkning och kan ha en mängd olika arbetsuppgifter, bland annat

  • utläggning finns många typer av beläggningar
  • sprida ytbehandling där stenmaterial och bindemedel
  • utläggning av varm massa med asfaltutläggare
  • utrustning för upprivning och omblandning

  Var arbetar man?

  Beläggningsarbetare kan arbeta på entreprenadföretag som bygger vägar eller vid beläggningsföretag. Även Vägverket har en produktionsavdelning som utför vägarbeten. Det är vanligt att man som beläggningsarbetare måste resa och periodvis vara borta hemifrån eftersom arbetsplatserna varierar. Beläggningsarbete är ett säsongsbetonat jobb. Under sommarhalvåret arbetar man intensivt, ofta med tidiga morgnar och sena kvällar. Under vinterhalvåret är det lugnare. Tidigare var det vanligt att beläggningsarbetare hade säsongsanställningar. Numera går utvecklingen mot att allt fler beläggningsarbetare är anställda året om. Däremot kan man ha jobbat in tid under sommarhalvåret så att man har en ledig period under lågsäsongen. Under lågsäsong kan beläggningsarbetarna också arbeta i verkstad med maskin underhåll.

  Vilken utbildning krävs för att bli Beläggningsarbetare

  På gymnasieskolans treåriga byggprogram finns inriktningen ”Anläggning”. I början är studierna inriktade på kärnämnena men efterhand blir det mer praktik. Som beläggningsarbetare har man en speciell arbetsmiljö i och med att man ofta arbetar alldeles intill trafiken. På de flesta vägarbetsplatser krävs det att man genomgått Vägverkets trafiksäkerhets- och miljökurser samt utbildningarna "Säkerhet på väg" och "Hjälp på väg" för att få arbeta.

  Att studera till Beläggningsarbetare

  Utbildning till anläggningsarbetare finns på det treåriga Byggprogrammet inom gymnasieskolan, inriktning Anläggning. På Tullängsskolan i Örebro finns en lokal inriktning med riks intag som kallas Asfaltlinjen. Efter utbildningen i gymnasieskolan vidtar färdigutbildning i samband med att man anställs som lärling i ett företag under cirka 2,5 år. Under lärlingstiden får man lärlingslön från företaget. Därefter gör man ett yrkesteoretiskt prov och när det blivit godkänt får man sitt yrkesbevis. Det kan också finnas möjlighet att få hela utbildningen genom företagsförlagd utbildning, det vill säga anställning som så kallad traditionell lärling i ett företag. Då läser man in den teoretiska delen av utbildningen genom ett distansstudiepaket via Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.
  Se gymnasieutbildningar för mer information.

  Behörighetskrav för Beläggningsarbetare

  Behörighetskraven för utbildningar till Beläggningsarbetare hittar du i grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier eller läs mer under arbetsplatsupplärning, eftersom många får utbildning på sin arbetsplats.

  Studera till Beläggningsarbetare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Beläggningsarbetare i Norge på Søk Utdanning.

  Specialisering och inriktningar

  Om man vill arbeta med asfalt kan man även specialisera sig och bli maskinist vid ett asfaltverk där asfalt tillverkas. Tillverkning av asfalt sker numera i datoriserade asfaltverk, vilket är positivt för arbetsmiljön. Så länge allt fungerar som det ska sitter man i ett kontrollrum och övervakar processen. Om något går fel måste man dock reparera eller åtgärda felet på annat sätt. Det finns både fasta och mobila asfaltverk. Numera blir det allt vanligare att asfalten tillverkas nära den plats där den ska användas. Det innebär mindre miljöpåverkan och lägre transportkostnader. En Väg- och anläggningsarbetare jobbar snarlikt en Beläggningsarbetare men med att bygga gator och vägar, broar, park- och trädgårdsanläggningar och mycket annat.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Kompetensutveckling för Beläggningsarbetare på Utbildning24

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en beläggningsarbetare:
  28 900 kronor per månad

  Källa: SCB

  ...
  Bygg och anläggning, Astar

  Det här är programmet för dig som tycker om att arbeta med händerna och som vill vara efterfrågad på arbetsmar...

  Flera orter

  Piraja