https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

Behandlingsassistent - Utbildning & information

Som behandlingsassistent eller socialpedagog arbetar man med människor som har sociala problem av olika slag. Läs mer om vad en behandlingsassistent gör, hur du utbildar dig till det och framtidsutsikter.

Läs mer

Vad är / gör en Behnandlingsassistent?

I yrket arbetar man med barn, ungdomar eller vuxna som har svåra problem. Det kan exempelvis röra sig om barn som mår dåligt beroende på sin hemmiljö. Det kan till exempel vara misshandel eller sexuella övergrepp som ligger bakom. Alkohol- eller narkotikamissbruk är också ofta en orsak till sociala problem.

Arbetsplatsen kan vara en institution, men man kan också arbeta med barn, ungdomar och missbrukare som bor hemma eller i ett kollektiv, till exempel ett behandlingshem eller ungdomshem. Arbetsplatserna drivs oftast i privat regi, men även av stat, kommun och landsting. En stor del av arbetet sker i den praktiska vardagen med klienterna.

Arbetet handlar mycket om att lyssna på och samtala med dina klienter. Ofta blir man kontaktperson för en eller flera personer som man får ett personligt behandlingsansvar för. Genom samtalen, enskilt eller i grupp, försöker man hjälpa och motivera personen att förändra sin livssituation. Målet är att hjälpa personen att leva ett självständigt och bra liv på sikt. Det kan handla om att komma ur beroendet av droger, eller att få perspektiv på sådant som hänt i barndomen. Som behandlingsassistent eller socialpedagog är det då viktigt att ha tålamod och och kunna hantera känslor av olika slag för att på bästa sätt kunna hjälpa klienten.

Inom kriminalvården finns behandlingsassistenter oxh socialpedagoger som leder behandlingsarbetet och ger de intagna råd och hjälp i personliga, sociala och ekonomiska frågor. Dessa hjälper de intagna med kontakter i samhället utanför anstalten och förbereder dem inför frigivningen.

Samarbetet med kommunernas socialsekreterare, andra myndigheter som skola och arbetsförmedling samt med föräldrar och anhöriga, är en viktig del av arbetsuppgifterna.

Tjänstgöring på obekväm arbetstid enligt schema förekommer ofta.

Intervju: Behandlingsassistent

Utbildning till Behandlingsassistent

Vilken utbildning krävs för att bli Behandlingsassistent?

Socionomutbildning, alternativt utbildning i socialpedagogiskt behandlingsarbete på högskolenivå kan vara en bra utgångspunkt för ett arbete som socialpedagog och behandlingsassistent.

Inom högskolan ges socionomutbildning på flera orter. Utbildningen omfattar 3,5 år, och anordnas med flera olika inriktningar. Utbildning till socionom finns också vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm, som är en fristående högskola. I Växjö finns en utbildning i ungdoms- och missbrukarvård.

Inom Yrkeshögskolan finns ett antal YH-utbildningar inom området, de flesta omfattar 2 år.

Vid ett antal folkhögskolor finns yrkesinriktad utbildning till behandlingsassistent eller behandlingspedagog. Några av dessa folkhögskolor berdriver idag sin utbildning inomramen för Yrkeshögskolan. Dessa utbildningar är ett till två år långa.

Frågor på studievägledningen relaterad till behandlingsassistent

Frågor på studievägledningen relaterad till behandlingsassistent

Frågor på studievägledningen relaterad till behandlingsassistent

Lön & Löneutveckling

Året 2013 tjänade en behandlingsassistent:
24 900 kronor per månad

...
Certifierad Socialpedagog, Cady Training Academy

Som socialpedagog eller behandlingsassistent/-pedagog arbetar man med barn, ungdomar eller vuxna som har svåra...

Distansutbildning

Behandlingsassistent, Humanistiskt Lärcentrum

Du som vill arbeta med människor och är villig att engagera dig med personer som har social/beroende problemat...

Distansutbildning

Behandlingsassistent psykosocialt arbete 400 YH-poäng, Forshaga kommun

Utbildningen förbereder dig för att arbeta med planering, utförande och utvärdering av behandlings-, förändrin...

Forshaga

Fazer, banner stortavla