https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Vård & Omsorg

 • Barnsjuksköterska – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Barnsjuksköterska samt relaterad information om hur mycket Barnsjuksköterska tjänar i lön, hur det är att jobba som Barnsjuksköterska, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Barnsjuksköterska utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Barnsjuksköterska?

  Att skapa delaktighet i vården för det sjuka barnet och dess föräldrar är en viktig uppgift för en Barnsjuksköterska. Det kan till exempel innebära att man förbereder barn och föräldrar inför en undersökning eller behandling. Det kan också innebära att hela familjen förbereds på hur behandlingen ska fortsätta i hemmet efter sjukhusvistelsen. Den information som ges måste anpassas dels till barnets ålder och utvecklingsnivå, men också till dess erfarenhet av tidigare behandlingar och undersökningar. Även om föräldrarnas delaktighet är väldigt viktig ska barnet alltid vara i centrum. Det innebär till exempel att man i första hand kommunicerar med barnet. Man måste skapa det förtroende som krävs för att kunna ge vård av god kvalitet.

  Under barnets olika åldrar förändras också olika sjukdomars symtom och hur läkemedel ska doseras. Som barnsjuksköterska måste man vara väl förtrogen med detta eftersom det ingår i arbetsuppgifterna att färdigställa och ge läkemedel till barnen. Vanligtvis får barn läkemedel i flytande form eller via injektioner eftersom tabletter kan vara svåra att ta. Dessutom finns inte doser anpassade till barn. Här är det viktigt att beräkna doseringen korrekt i förhållande till barnets storlek och ålder. I arbetet ingår också att ta olika typer av prover. Jobbar man som skolsköterska är den huvudsakliga uppgiften att kalla eleverna till regelbundna hälsokontroller och följa deras utveckling. Det görs på skolsköterskans mottagning. Elever kan också komma på spontana besök hos skolsköterskan för samtal och stöd i olika frågor, liksom för att bli omplåstrade om det hänt en olycka. Skolsköterskan kan också delta i olika former av elevvårdsarbete på skolan.

  Arbetsuppgifter

  Inom sjukhusvården arbetar man vanligen i team bestående av läkare, barnsjuksköterska, barnsköterskor med flera. Barnsjuksköterskan är arbetsledare för barnsköterskor och undersköterskor. Hon eller han har också det psykosociala ansvaret för barnet och dess föräldrar, det vill säga ansvarar för att de får den hjälp och det stöd de behöver. Det ställer stora krav på lyhördhet, förmåga att kommunicera och att anpassa informationen efter barnets ålder, som kan vara från 0 till 18 år. För en barnsjuksköterska inom sjukhusvården växlar arbetstiden över dagar eller veckor. Att jobba vissa kvällar och helger ingår i jobbet. Sjuksköterskor på barnavårdscentraler och skolsköterskor har i regel vanlig kontorstid. Det är inte heller ovanligt att skolsköterskan arbetar i flera skolor i en kommun.

  Var arbetar man?

  Barnsjuksköterskor kan arbeta på sjukhus, barnavårdscentraler eller som skolsköterskor. Arbetets karaktär skiljer sig i viss mån mellan olika typer av avdelningar. På exempelvis en medicinsk avdelning kan barnen vara inlagda för en längre tids behandling. På en kirurgisk avdelning är genomströmningen större och snabbare. Där ligger fokus på operationen och förberedelserna inför den, eftervården kan ske på annan plats. På en akutmottagning assisterar barnsjuksköterskan läkaren vid undersökningar, tar prover och gör också egna bedömningar och behandlingar. Även här är information till föräldrar en viktig uppgift.

  Barnsjuksköterskan kan också arbeta med hemsjukvård där sådan finns. Det innebär att man vårdar långvarigt sjuka barn i deras hem i stället för på sjukhus. Det kan också handla om barn som befinner sig i livets slutskede. Barnavårdscentralen svarar för kontroll av nyfödda och yngre barns hälsa. Där följer barnsjuksköterskan barnets hälsotillstånd och fysiska utveckling upp till skolåldern. Det kan ske vid besök på mottagningen eller genom att sjuksköterskan gör hembesök. Vid besöken finns också tillfälle att kontrollera att barn och föräldrar knyter an till varandra och att barnet har det bra. Föräldrar kan också kontakta barnsjuksköterskan för att få råd och stöd när det gäller barnets mat, sömn, amning och annat som rör barnets hälsa. Vaccinationer ingår också i arbetsuppgifterna.

  Vilken utbildning krävs för att bli Barnsjuksköterska

  För att bli barnsjuksköterska måste man till att börja med vara legitimerad sjuksköterska. Dessutom krävs specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, eller motsvarande utbildning från annat EU-land.

  Att studera till Barnsjuksköterska

  Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar finns på flera högskolor och universitet i landet. Utbildningen tar ett år vid normal studietakt. För antagning krävs, förutom att man är legitimerad sjuksköterska, yrkeserfarenhet.

  Behörighetskrav för Barnsjuksköterska

  Behörighetskraven för utbildningar till Barnsjuksköterska hittar du i områdesbehörighet A14.

  Studera till Barnsjuksköterska utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan läsa mer om hur man studerar till Barnsjuksköterska i Norge på Søk Utdanning.

  Specialisering och inriktningar

  Sjuksköterskor på barnavårdscentral och skolsköterskor kan alternativt ha specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård eller specialiserad sjuksköterskeexamen för distriktssköterska.

  Skillnad mot liknande yrken

  Skillnaden mellan Barnsjuksköterska och andra sjuksköterskor, är att Barnsjuksköterska helt är inriktade på barns hälsa.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram för barnsjuksköterska
  Kompetensutveckling inom vård och hälsa

  Frågor på studievägledningen relaterad till barnsjuksköterska

  Lön & Löneutveckling

  Året 2014 tjänade en barnsjuksköterska:
  32 800 kronor per månad

  ...
  Neonatalvård, Cady Training Academy

  Denna kurs passar mycket bra för dig som jobbar eller vill börja jobba inom neonatalvården. Du ska dessutom re...

  Distansutbildning

  Barn och ungdom för undersköterska, Cady Training Academy

  Är du utbildad undersköterska och vill få kompetensutveckling inom barn och ungdom? Då är denna kurs för dig! ...

  Distansutbildning

  PreMed Recorded Online, EduPlanet

  EduPlanets unika PreMed-kurser förbereder dig för de antagningstest som krävs vid många utländska universitet ...

  Distansutbildning

  PreMed 14v Live Virtual Classroom, EduPlanet

  EduPlanets unika PreMed-kurser live online förbereder dig för de antagningstest som krävs vid många utländska ...

  Distansutbildning

  Undersköterska/ Vård och omsorg, Astar

  Du blir en förlängd arm för människor som behöver hjälp och du ger dem många gånger ett längre och lyckligare ...

  Flera orter

  Barnspecialistundersköterska, Yrkeshögskolan Mitt

  Är du undersköterska och vill specialisera dig inom barnsjukvård? Då är det här utbildningen för dig. Barnsjuk...

  Flera orter

  Piraja