https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Beteendevetenskap

 • Arbetsmiljöinspektör– Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Arbetsmiljöinspektör samt relaterad information om hur mycket Arbetsmiljöinspektör tjänar i lön, hur det är att jobba som Arbetsmiljöinspektör, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Arbetsmiljöinspektör utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Arbetsmiljöinspektör?

  En Arbetsmiljöinspektör arbetar på Arbetsmiljöverket och inspekterar arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljölagen och myndighetens föreskrifter följs. 260 arbetsmiljöinspektörer jobbar på Arbetsmiljöverket. Inspektörerna tillkallas på begäran av skyddsombuden på arbetsplatserna. Om man upptäcker brister i arbetsmiljön ställs krav på företaget att göra något åt saken. Inspektören skriver ett inspektionsmeddelande och bestämmer vilka förbättringar företaget måste uppnå. Däremot lämnar man som arbetsmiljöinspektör inga detaljerade anvisningar om hur företaget ska bära sig åt för att uppfylla kraven. Arbetsmiljöinspektören undersöker då arbetsmiljön som helhet utifrån fysiska, psykiska och social risker. Har det inträffat en allvarlig olycka eller ett sjukdomsfall i samband med arbetet gör man en arbetsskadeutredning. Det innebär bland annat att skriva en rapport som också innehåller förslag på hur man förebygger nya skador eller olyckor.

  Arbetsmiljöinspektörens uppgift är att upptäcka risker i arbetsmiljön, till exempel felaktiga arbetsställningar, farlig hantering av kemiska ämnen, dålig luft eller buller. Fokus i jobbet ligger på att förebygga stress och ohälsa, liksom olycksfall. De gör nedslag i olika branscher och har bland annat tittat närmare på säkerhetsrutiner och hot och våld bland livsmedelsinspektörer och djurskyddsinspektörer, som är utsatta yrkesgrupper. Man tror ofta felaktigt att Arbetsmiljöinspektörer arbetar med hårda miljöproblem, men så är det faktiskt inte alls. De arbetar med människor också eftersom sociala och psykiska aspekter på arbetsmiljön har blivit allt viktigare. Arbetsmiljöinspektören träffar många människor och behöver vara både utåtriktad och självständig. Samarbetsförmåga är viktigt, men också att ha ett gott omdöme och inte att vara rädd för konflikter.

  Arbetsuppgifter

  En viktig uppgift för arbetsmiljöinspektören är att upplysa om och tolka nya lagar och författningar. Enstaka gånger medverkar man som lärare vid kurser och konferenser. I sällsynta fall granskar arbetsmiljöinspektören ritningar när stora byggnader och anläggningar ska byggas. En Arbetsmiljöinspektör kan ha en mängd olika arbetsuppgifter

  • studera hur arbetet är organiserat
  • förhindra mobbning och andra relationsproblem
  • förhindra skadlig stress
  • hantering av kemiska ämnen, dålig luft eller buller
  • föregå olycksfall

  Var arbetar man?

  En Arbetsmiljöinspektör arbetar på Arbetsmiljöverket, eftersom det är den myndigheten som ansvarar för våra arbetsmiljöproblem och det är deras regler som gäller. De som rekryteras ska ha högskoleutbildning, några års arbetslivserfarenhet och ett stort intresse för arbetsmiljöfrågor. Nyanställda inspektörer får en grundutbildning inom Arbetsmiljöverket. vDe som anställs som arbetsmiljöinspektörer bör ha yrkeserfarenhet och helst någon eftergymnasial utbildning. Efter anställning vid ett av arbetsmiljöverkets distrikt får man en omfattande internutbildning..

  Vilken utbildning krävs för att bli Arbetsmiljöinspektör

  De som anställs som Arbetsmiljöinspektörer har yrkeserfarenhet och helst någon eftergymnasial utbildning och en omfattande yrkesutbildning i Arbetsmiljöverkets regi. En bra grund är en teknisk utbildning och likaså utbildning med beteendevetenskaplig inriktning, då sociala och psykologiska aspekter på arbetsmiljön samt organisationsfrågor blivit allt viktigare. En bra grund är en teknisk utbildning och likaså utbildning med beteendevetenskaplig inriktning, då sociala och psykologiska aspekter på arbetsmiljön samt organisationsfrågor blivit allt viktigare.

  Att studera till Arbetsmiljöinspektör

  Flera olika program inom högskolan med inriktning mot beteendevetenskap, arbets- och organisationspsykologi samt personal - och arbetslivsfrågor kan vara lämpliga som grund för arbete som arbetsmiljöinspektör. Man kan också själv kombinera ämnen till en examen.

  Se yrkesbeskrivningen för beteendevetare, yrkesbeskrivningen för jurist eller yrkesbeskrivningen för naturvetare för mer information.

  Behörighetskrav för Arbetsmiljöinspektör

  Beroende på vilken väg du vill gå så är det olika områdesbehörigheter som gäller. För Beteendevetare gäller områdesbehörighet A4, för Jurist gäller områdesbehörighet A1 medan det är områdesbehörighet A11 för Naturvetare.

  Studera till Arbetsmiljöinspektör utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan hitta relevant utbildning till Arbetsmiljöinspektör på Søk Utdanning.

  Specialisering och inriktningar

  Det är skillnad mellan Arbetsmiljöinspektör specialiserar och Arbetsmiljöingenjör som du kan läsa mer om här

  Skillnad mot liknande yrken

  Arbetsmiljöinspektör inspekterar arbetsplatsens miljö, medan Arbetsmiljöingenjör kan ha en mer övergripande rådgivande funktion.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram för jurister
  Internship och traineeprogram för beteendevetare
  Kompetensutveckling inom juridik

  Frågor på studievägledningen relaterad till arbetsmiljöinspektör

  Lön & Löneutveckling

  Året 2014 tjänade en arbetsmiljöinspektör:
  35 100 kronor per månad

  ...
  Certifierad Beteendeterapeut, Academy Online

  Vill du arbeta med och bidra till mänskligt växande? Beteendeterapeut utbildningen består av fyra kursmoduler ...

  Distansutbildning

  Beteendepedagog, Humanistiskt Lärcentrum

  Beteende hos människor har studerats i många år men än idag kan det finnas svårigheter att fullt förstå hur vi...

  Distansutbildning

  Arbetsrätt och Arbetsmiljö, Expressa Utbildningscenter

  Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap i arbetsrätt, arbetsrättslagen, arbetsmiljö och arbetsmiljöl...

  Distansutbildning

  Att hantera konflikter, Expressa Utbildningscenter

  Syftet med kursen ”Att hantera konflikter” är att ge grundläggande kunskap i konflikthantering och verktyg för...

  Distansutbildning

  Masterprogram i arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle

  Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap syftar till att ge dig kompetens i att strategiskt arbeta med att före...

  Gävle

  Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 hp, Umeå Universitet

  Magisterprogrammet i Arbetsliv och Hälsa är ett samarbete mellan medicinsk, samhällsvetenskaplig och teknisk/n...

  Umeå

  Fortum-stortavla