https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

Anläggningsarbetare – Utbildning och information

Här hittar du information om hur man utbildar sig till Anläggningsarbetare samt relaterad information om hur mycket Anläggningsarbetare tjänar i lön, hur det är att jobba som Anläggningsarbetare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Anläggningsarbetare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

Läs mer

Vad är och gör en Anläggningsarbetare?

Anläggningsarbetare är ett varierat yrke med många arbetsuppgifter och yrket är egentligen ett samlingsnamn för flera olika yrken. Anläggningsarbetare kallas de som arbetar vid vägbyggen och vid byggandet av andra anläggningar som broar, tunnlar, kraftverk, fjärrvärmeanläggningar, vatten- och reningsverk och flygfält. De arbetar också med den yttre miljön i bostadsområden. Det är vanligt med resor till och från jobbet eftersom många anläggningsarbetare periodvis jobbar utanför hemorten. Ibland bor man tillfälligt på arbetsorten. Man kan jobba i ett privat företag, eller vara anställd inom till exempel kommunernas gatukontor eller ett statligt verk som Vägverket. Inom yrket finns olika ansvarsområden och yrkes som till exempel

  • Beläggningsarbetare
  • Vägarbetare
  • Markanläggningsarbetare
  • Rörläggaren
  • Banreparatör
  • Även träarbetare, betongarbetare, bergarbetare, och anläggningsdykare kan arbeta inom anläggningssektorn (se respektive beskrivning i Yrken A-Ö).

Anläggningsarbetare arbetar ofta tillsammans i lag och i varje lag ingår flera yrkesgrupper. Alla grupper arbetar med maskiner av olika slag och man använder också avancerade specialinstrument som till exempel laserinstrument för mätningar och beräkningar. Anläggningsarbete är ett utomhusarbete i såväl sol och värme som fukt och kyla. Trots att maskiner används i de flesta arbetsmomenten förekommer det fortfarande tunga lyft i jobbet. Ibland arbetar man också på hög höjd.

Arbetsuppgifter

En Anläggningsarbetare kan ha en mängd olika arbetsuppgifter, bland annat

  • lägga asfalt eller betong
  • underhålla och reparera vägar
  • anlägger gräsytor, träd och buskar
  • lägger kantsten och gatsten

Var arbetar man?

En Anläggningsarbetare arbetar med vägar, järnvägar och anläggningar inom anläggningsbranschen eller byggbranschen i

Videointervju med en Anläggningsarbetare

Vilken utbildning krävs för att bli Anläggningsarbetare

Utbildning till anläggningsarbetare finns på det treåriga Byggprogrammet inom gymnasieskolan, inriktning Anläggning. Det kan finnas lokala varianter för olika specialinriktningar. Kontrollera med skolans studie- och yrkesvägledare. Det kan också finnas möjlighet att få hela utbildningen genom företagsförlagd utbildning, det vill säga anställning som så kallad traditionell lärling i ett företag. Då läser man in den teoretiska delen av utbildningen genom ett distansstudiepaket via Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.

Att studera till Anläggningsarbetare

Efter utbildningen i gymnasieskolan vidtar färdigutbildning i samband med att man anställs som lärling i ett företag under cirka 2,5 år. Under lärlingstiden får man lärlingslön från företaget. Därefter gör man ett yrkesteoretiskt prov och när det blivit godkänt får man sitt yrkesbevis.

Se gymnasieutbildningar för mer information.

Behörighetskrav för Anläggningsarbetare

Behörighetskraven för utbildningar till Anläggningsarbetare hittar du i grundläggande behörighet.

Studera till Anläggningsarbetare utomlands

Mer information inom kort

Studier i Norge

Du kan hitta relevanta utbildningar till Anläggningsarbetare på Søk Utdanning.

Specialisering och inriktningar

Det är ganska vanligt att en Anläggningsarbetare just lär specialiserad att arbeta just inom ett arbetssegment oftast på grund att man samlat på sig arbetserfarenhet inom dessa arbetsuppgifter.

Skillnad mot liknande yrken

Anläggningsarbetare kan vara flera olika yrkesbefattningar till exempel Beläggningsarbetare lägger asfalt eller betong på vägbanor med hjälp av maskiner av olika slag. De gör också en del kompletteringar och justeringar för hand. (se Beläggningsarbetare i Yrken A-Ö). Vägarbetare bygger, underhåller och reparerar vägar. De monterar också räcken, skyltar och andra vägmarkeringar. Markanläggningsarbetare anlägger gräsytor, lekplatser och gångvägar. De planterar också träd och buskar. Stensättaren lägger kantsten och gatsten samt sten- och betongplattor på gång- och körbanor. Rörläggaren rycker ut när det har blivit en vattenläcka. Med hjälp av ritningar och ett tekniskt instrument kan de lyssna på ledningen och lokalisera läckan. Ledningen grävs upp och läckan lagas. Rörläggaren jobbar också med att lägga ner nya ledningar och byta ut gamla. Förutom rör som leder vatten och avlopp kan det också vara gasledningar och ledningar för fjärrvärme som innehåller varmvatten för uppvärmning av bostäder. Även träarbetare, betongarbetare, bergarbetare, och anläggningsdykare kan arbeta inom anläggningssektorn (se respektive beskrivning i Yrken A-Ö). Banreparatörer bygger och underhåller banvallar, spår, broar, tunnlar och bangårdar. De arbetar med grävning och busk röjning samt med tekniska uppgifter som spårjustering, växelmontering och mätning. I arbetet som reparatör ingår bil- och dressinkörning.

Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

Kompetensutveckling inom Anläggning

Lön & Löneutveckling

Året 2014 tjänade en anläggningsarbetare:
29 800 kronor per månad

...