https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Vård & Omsorg

 • Ambulanssjukvårdare – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Ambulanssjukvårdare samt relaterad information om hur mycket Ambulanssjukvårdare tjänar i lön, hur det är att jobba som Ambulanssjukvårdare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Ambulanssjukvårdare utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Ambulanssjukvårdare?

  Arbetsuppgifterna varierar mycket. I en ambulans jobbar man alltid i par. Enligt Socialstyrelsens krav måste minst en person i besättningen vara legitimerad sjuksköterska. Detta krävs för att ha rätt att ge läkemedel till patienten, vilket vanligtvis sker genom injektioner. När besättningen består av en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare har man olika ansvarsområden. Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret. Ambulanssjukvårdaren kan dock till exempel lägga förband, kontrollera andning, puls och blodtryck eller ge hjärt-lungräddning och defibrillering, det vill säga ge elstötar till en patient med hjärtstillestånd. Teamet samverkar i sin tur med räddningstjänst, polis och andra samhällsfunktioner för att rädda liv och hjälpa allmänheten på bästa sätt. Vid en olycksplats är det ambulanssjukvårdaren som leder och samordnar sjukvårdsarbetet. Han eller hon sköter kontakten med SOS-Alarm, andra ambulanser samt sjukhus och övrig räddningspersonal.

  Arbetsuppgifter

  En Ambulanssjukvårdare kan ha en mängd olika arbetsuppgifter. Förutom ansvar för ledning och kommunikation har ambulanssjukvårdaren även ansvar för tekniken. Det gäller dels den medicintekniska utrustningen i ambulansen men också själva bilen. Tvätt och skötsel samt enklare service är en del av det dagliga arbetet. I ambulanssjukvårdarens uppgifter ingår också att köra ambulansen. Det är långt ifrån alltid som det handlar om akuta lägen i ambulanspersonalens arbete. Ungefär en tredjedel av transporterna är utryckningar med blåljus och sirener, resten är mindre akuta fall och transporter av patienter mellan olika vårdinrättningar. Vid de brådskande transporterna är det alltid sjuksköterskan som vårdar patienten och ambulanssjukvårdaren som kör, men i övriga fall turas man vanligtvis om att köra ambulansen. Under rena sjuktransporter utförs ingen behandling av patienten och då arbetar ambulanssjukvårdaren ensam.

  Var arbetar man?

  Som ambulanssjukvårdare kan man vara anställd av landstingen eller av de privata företag som bedriver ambulansverksamhet på entreprenad i delar av landet

  Vilken utbildning krävs för att bli Ambulanssjukvårdare

  En Ambulanssjukvårdare som har en vårdutbildning kan mycket väl vidareutbilda sig till sjuksköterska och fortsätta jobba inom vården.

  Att studera till Ambulanssjukvårdare

  I dag finns inga enhetliga regler för vilken utbildning som krävs för att bli ambulanssjukvårdare. Minst en person i ambulansen måste vara legitimerad sjuksköterska, men båda i besättningen behöver inte ha sådan examen. Ambulanssjukvårdaren har en grundläggande vårdutbildning, vanligtvis med en påbyggnad i ambulanssjukvård.

  Se yrkesbeskrivningen för sjuksköterska för ytterligare information.

  Behörighetskrav för Ambulanssjukvårdare

  Behörighetskraven för utbildningar till Ambulanssjukvårdare hittar du i områdesbehörighet A14.

  Studera till Ambulanssjukvårdare utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan hitta relevanta utbildningar till Ambulanssjukvårdare i Norge på Søk Utdanning.

  Specialisering och inriktningar

  När man är Ambulanssjukvårdare har man redan en allmän allroundutbildning, så är man intresserad kan man inrikta sig på akut och prehospital sjukvård barn eller vuxna eller allmän farmakologi.

  Skillnad mot liknande yrken

  En Ambulanssjukvårdare har en generell vårdutbildning som täcker mycket, man behöver alltså inte nödvändigtvis vara sjuksköterska.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram för Sjukvårdare
  Kompetensutveckling inom Vård och hälsa

  Frågor på studievägledningen relaterad till ambulanssjukvårdare

  Frågor på studievägledningen relaterad till ambulanssjukvårdare

  Lön & Löneutveckling

  Året 2014 tjänade en ambulanssjukvårdare:
  25 500 kronor per månad

  ...
  PreMed Recorded Online, EduPlanet

  EduPlanets unika PreMed-kurser förbereder dig för de antagningstest som krävs vid många utländska universitet ...

  Distansutbildning

  PreMed 14v Live Virtual Classroom, EduPlanet

  EduPlanets unika PreMed-kurser live online förbereder dig för de antagningstest som krävs vid många utländska ...

  Distansutbildning

  Tandläkarprogrammet, 5 år - Lithuanian University of Health Sciences LSMU, STUDIN – Study International

  Studera på Litauens största medicinska universitet som även har landets främsta medicinska forskningscenter! U...

  Flera orter

  Piraja