https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1628714361/us/p0ivmti5ws0ijlff7lj6.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1633082091/us/u2odp6julvrrcryswje2.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Vård & Omsorg

 • Akutsjuksköterska – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till Akutsjuksköterska samt relaterad information om hur mycket Akutsjuksköterska tjänar i lön, hur det är att jobba som Akutsjuksköterska, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till akutsjuksköterska utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en Akutsjuksköterska?

  Sjuksköterskeyrken inom akutsjukvården innefattar anestesi-, intensiv- och ambulanssjuksköterskor. Majoriteten är verksamma inom den offentliga sektorn. Ekonomin påverkar efterfrågan på personal totalt sett, eftersom sektorn anpassar kostnadsläget till en långsiktigt hållbar nivå. Yrkesgruppen hör dock till dem där det har varit brist på arbetskraft under flera år och arbetsmarknaden bedöms vara förhållandevis stark. Arbetslösheten inom yrkesgruppen är mycket låg. Denna situation bedöms komma att bestå under det närmaste året. Liten konkurrens om de lediga jobben väntas för landet som helhet.

  Behovet av att rekrytera specialistsjuksköterskor kommer att öka successivt under de närmaste tio åren, samtidigt som pensionsavgångarna inom yrket kommer att bli stora. Utvecklingen inom vården med ny teknik och nya metoder medverkar till att behovet av specialistutbildade sjuksköterskor ökar. Tillgången på utbildade specialistsjuksköterskor riskerar att inte bli tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan. Arbetsförmedlingens bedömning är att utbildade specialistsjuksköterskor har goda möjligheter till arbete. Inom akutsjukvården kan sjuksköterskor, s.k. akutsjuksköterskor arbeta med anestesisjukvård, inom intensivvården, på olycksfalls- eller akutmottagningar eller som ambulanssjuksköterska. Som ambulanssjuksköterska är man en del av ett team som tar hand om personer som drabbats av akuta sjukdomar eller olycksfall. Patienten ska undersökas och ges behandling innan och under transporten till sjukhuset. Då kan ambulanssjukvården vara direkt livsavgörande.

  I en ambulans jobbar man alltid i par. Enligt Socialstyrelsens krav måste minst en person i besättningen vara legitimerad sjuksköterska. Detta för att ha rätt att ge läkemedel till patienten, vilket vanligtvis sker genom injektioner. Den andra personen i teamet kan vara sjuksköterska eller ambulanssjukvårdare. Det är sjuksköterskan som har det medicinska ansvaret och gör de undersökningar och behandlingar som krävs innan man kommer fram till sjukhuset. Anestesisjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor går ofta på schema, vilket innebär att arbetstiden växlar över dagar eller veckor.

  Arbetsuppgifter

  En Akutsjuksköterska kan ha en mängd olika arbetsuppgifter beroende på specialistområden.

  • snabbt och övergripande bedöma patientens tillstånd
  • bred medicinsk och teknisk kunskap
  • viss social förmåga att kunna informera om sjukdom, vård och medicin
  • noggrannhet och att kunna arbeta under stressade situationer värderas högt

  Var arbetar man?

  En Akutsjuksköterska kan på olika avdelningar beroende på arbetsuppgifter och kompetens men sammanfattningsvis inom sjukvården.

  Vilken utbildning krävs för att bli Akutsjuksköterska

  För det första måste man vara legitimerad sjuksköterska, oavsett specialistområde man arbetar med. För att bli anestesi- eller intensivvårdssjuksköterska måste man vara legitimerad sjuksköterska och ha specialistutbildning i anestesisjukvård respektive intensivvård. Ambulanssjuksköterskor har i allmänhet specialistutbildning i anestesisjukvård, intensivvård eller ambulanssjukvård. Utbildningarna ges genom Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård, intensivvård respektive ambulanssjukvård.

  Att studera till Akutsjuksköterska

  Att utbilda sig till sjuksköterska tar tre års heltidsstudier vid högskola eller universitet, sedan kan man antingen ta en ämnesexamen på kandidatnivå inom omvårdnad och en yrkesexamen med legitimation. Därefter kan Akutsjuksköterskor kan få sin specialistkompetens inom intensiv- och akutvård.

  Se yrkesbeskrivningen för sjuksköterska för ytterligare information.

  Behörighetskrav för Akutsjuksköterska

  Behörighetskraven för utbildningar till Akutsjuksköterska hittar du i områdesbehörighet A4.

  Studera till Akutsjuksköterska utomlands

  Mer information inom kort

  Studier i Norge

  Du kan hitta relevanta utbildningar till akutsjuksköterska på Søk Utdanning.

  Specialisering och inriktningar

  Det är inte så vanligt att en Akutsjuksköterska specialiserar och riktar in sig på ett unikt specialistområde inom vården. Oftast har de en bred gedigen kompetens om hälso- och sjukvård. Men de som vill lan naturligtvis söka sig vidare till någon av specialistutbildningarna omfattar ett år och finns vid flera högskolor och universitet i landet. För antagning krävs förutom sjuksköterskeexamen minst ett års yrkeserfarenhet.

  Skillnad mot liknande yrken

  En Anestesisköterska arbetar vanligtvis med bedövning, endera genom att en patient sövs eller genom olika former av lokalbedövning. Som anestesisjuksköterska, eller narkossköterska som det också kallas, arbetar man ofta på en anestesiavdelning eller operationsavdelning på ett sjukhus. Man söver eller lokalbedövar patienter som skall opereras och övervakar och bedömer patientens tillstånd under operationen. Innan bedövning eller sövning informerar anestesisjuksköterskan patienten om vad som ska hända. Man ger också annan behandling som läkare ordinerar, till exempel blodtransfusioner eller läkemedels- och näringslösning. Anestesisjuksköterskan kan även delta i behandlingen av patienter där hjärtverksamheten och andra livsuppehållande funktioner sviktar, till exempel vid trafikolyckor eller hjärtinfarkter. Avancerad teknisk och elektronisk utrustning används för att ge narkos och framförallt vid övervakningen av patienterna under narkosen.

  En Intensivvårdssjuksköterska vårdar svårt sjuka människor. Oftast arbetar man på intensivvårdsavdelningen på ett sjukhus. Patienterna har många gånger svåra sjukdomar eller skador och behöver ständig tillsyn och behandling. Patienterna är ofta kopplade till tekniskt avancerad apparatur som sjuksköterskan måste behärska. Med hjälp av övervakningsanläggningen kontrolleras patienternas hälsotillstånd. Om något förändras och läget blir akut måste man snabbt sätta in rätt behandling. Sjuksköterskan ansvarar också för att patienterna får den omvårdnad de behöver. Man ger läkemedel och dropp och utför andra omvårdnadsåtgärder.

  Både anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor måste klara av att behålla sitt lugn i pressade situationer. Man behöver också ha snabb iakttagelseförmåga, gott omdöme samt kunna fatta snabba och riktiga beslut under tidspress.

  Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor kan också arbeta på en uppvakningsavdelning. Där övervakar man patienterna efter operation tills de kan återvända till sina vårdavdelningar, till intensivvårdsavdelningen eller åka hem.

  Man kan också arbeta vid olycksfalls- eller akutmottagningar. I arbetsuppgifterna kan bland annat ingå att göra ankomstintervjuer, ta prover, förbereda patienten inför läkarundersökningen, assistera vid undersökning och behandling och själv göra vissa behandlingar.

  Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor kan även arbeta på en smärtbehandlingsavdelning.

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram för sjuksköterska
  Kompetensutveckling inom vård och hälsa

  ...
  PreMed Recorded Online, EduPlanet

  EduPlanets unika PreMed-kurser förbereder dig för de antagningstest som krävs vid många utländska universitet ...

  Distansutbildning

  PreMed 14v Live Virtual Classroom, EduPlanet

  EduPlanets unika PreMed-kurser live online förbereder dig för de antagningstest som krävs vid många utländska ...

  Distansutbildning

  Undersköterska/ Vård och omsorg, Astar

  Du blir en förlängd arm för människor som behöver hjälp och du ger dem många gånger ett längre och lyckligare ...

  Flera orter

  Specialistundersköterska inom akutsjukvård, Yrkeshögskolan Mitt

  Är du undersköterska och vill specialisera dig inom akutsjukvård? Då är det här utbildningen för dig. Tack var...

  Flera orter

  KI