https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1557230700/us/rliobjm5j1ilt0wgugix.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1567082227/Banner-YH-Utbildningssidan-se_lemowt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547554351/us/fe30flqzhes8kajof0z5.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1556090241/us/ynohwdvkl6cayhcncjz0.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

Alla YH-utbildningar och information om Yrkeshögskolan

Yrkeshögskoleutbildningar, även populärt kallade YH-utbildningar, är utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial yrkeskompetens. Yrkeshögskolans utbildningar finns inom många olika områden som till exempel IT, ekonomi, vård, turism, restaurang, bygg, lantbruk, media och teknik.

Läs mer

Om yrkeshögskolan

Yrkeshögskolans utbildningar drivs i nära samarbete med arbetslivet och är utformade för att uppfylla verkliga krav på kompetens från branschen. Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll och läser skräddarsydda utbildningar som efterfrågas av branschen.

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Det innebär att ungefär en tredjedel av utbildningen är förlagd ute på riktiga arbetsplatser. Yrkeshögskolans praktik kallas för LIA (Lärande i arbete). Här kan du läsa mer om LIA och praktik på YH-utbildningar.

Utbildningarna på yrkeshögskolan är eftergymnasiala och mellan 1-3 år långa. De flesta utbildningar är avgiftsfria och alla godkända YH-utbildningar är studiemedelsberättigade.

Yrkesutbildning som matchar dig mot arbetsmarknaden

Yrkeshögskolan erbjuder utbildningar som är efterfrågade av arbetslivet. Att välja en yrkesutbildning inom det område du vill jobba inom är därför ett smart sätt att bli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Eftersom YH-utbildningar ska möta arbetslivets krav på kompetens, drivs de alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Arbetsgivare är delaktiga i utbildningen genom att sitta i ledningsgruppen, föreläsa inom sitt yrkesområde eller erbjuda praktikplatser till utbildningens studenter.

YH-utbildningar matchas mot arbetslivet och därför varierar utbildningarnas innehåll och inriktningar över tid. Det innebär att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom arbetsmarknaden förändras. För dig som student innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågas i arbetslivet när du är klar med din YH-utbildning.

Syfte med YH-utbildningar

Syftet med införandet av Yrkeshögskolan för eftergymnasiala yrkesutbildningar är att förenkla regelverken och informationen till studerande och arbetsmarknaden genom ett gemensamt ramverk. Huvudtanken med yrkeshögskolan är att det ska vara lätt att anpassa utbildningar efter arbetslivets behov och krav.

Två olika typer av examen vid yrkeshögskola

På yrkeshögskolan finns det två olika typer av examen, yrkeshögskoleexamen och kvalificerad yrkeshögskoleexamen. YH-utbildningar på minst ett år leder till yrkeshögskoleexamen medan utbildningar på 2 år leder till kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Den senare kräver både fler YH-poäng och praktik, som på yrkeshögskolan heter LIA (Lärande i arbete).

Antagnings- och behörighetskrav

Antagning till yrkeshögskolan kräver slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Utöver det kan varje YH-utbildning ha egna antagningskrav. Kraven på särskilda förkunskaper varierar mellan olika utbildningar. Det är utbildningsanordnaren som avgör om vilka särskilda förkunskaper som krävs för en utbildning.

Urvalen till YH-utbildningar kan variera i hög grad mellan olika utbildningssamordnare. Några faktorer som kan ha inverkan på urvalet är:

  • Arbetslivserfarenhet
  • Betyg
  • Arbetsprov
  • Tidigare utbildningar
  • Intresse för yrket

Varje yrkeshögskola ansvar själv för antagningen och du bör därför kontrollera vilket underlag som krävs när du ska ansöka till en YH-utbildning. Läs mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

CSN-bidrag för YH-utbildningar

Kraven för att en YH-utbildning skall ge studiestöd/studiebidrag är följande:

  • Att YH-utbildningen är på eftergymnasial nivå och leder till en yrkeshögskoleexamen på 200 yh-poäng eller leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen på minst 400 yh-poäng.
  • YH-utbildningen är godkänd av YH-Myndigheten

Det innebär att alla godkända YH-utbildningar ger rätt till studiemedel i form av bidrag och lån. Detta gäller även när du är ute på LIA praktik

Du kan dock inte få studiemedel för uppdragsutbildningar som läses på en Yrkeshögskola. En uppdragsutbildning är en utbildning som någon har beställt av skolan, t.ex. en skräddarsydd kurs. Vanligtvis kan du inte heller få studiemedel för en utbildning där skolan tar ut en terminsavgift då dessa typer av utbildningar inte ger yrkeshögskoleexamen.

Närvarokrav på yrkeshögskolan

Även om det i normalfallet krävs en viss mängd närvaro finns det YH-utbildningar på distans med annorlunda upplägg.

Vilka bedriver utbildningarna?

För att utbildningen skall få ingå i Yrkeshögskolan krävs att vissa kvalitetskrav är uppfyllda. Anordnare av yrkesutbildning inom Yrkeshögskolan kan vara många, till exempel kommuner, företag, stiftelser med flera. Samtliga utbildningar inom yrkeshögskolan föreslås berättiga till statligt studiestöd för eftergymnasial utbildning.

Här kan du jämföra yrkeshögskolan med de andra utbildningsformerna.

Källa: Regeringen; Utbildningsdepartementet, YH-myndigheten...
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/sakerhetssamordnare-yrkeshogskolan-mitt
Säkerhetssamordnare, Yrkeshögskolan Mitt

Har du arbetat med säkerhetsfrågor under minst 2 år på heltid och vill nu ta steget vidare till en mer avancer...

Flera orter

https://www.utbildningssidan.se/utbildning/utbildningar-i-stockholm-kyh
Utbildningar i Stockholm, KYH

Vi utbildar många hundra studerande varje år. För nästan alla blir en examen från KYH starten på ett helt nytt...

Stockholm

https://www.utbildningssidan.se/utbildning/vfx-artist-xenter
VFX-artist, Xenter

En VFX-artist använder mjukvara för att skapa visuella effekter inom film- och reklamproduktion. Du lär dig bå...

Tumba

https://www.utbildningssidan.se/utbildning/lone-och-ekonomikonsult-yrkeshogskolan-i-molnlycke-99
Löne- och ekonomikonsult, Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa by...

Flera orter

https://www.utbildningssidan.se/utbildning/agile-project-manager-changemaker-educations-ab
Agile Project Manager, Changemaker Educations AB

Genom att utbilda dig till ”Agile Project Manager” får du en unik kompetensmix som är starkt efterfrågad på ar...

Stockholm

https://www.utbildningssidan.se/utbildning/anlaggningsingenjor-produktionsledning-yrkeshogskolan-syd
Anläggningsingenjör - Produktionsledning, Yrkeshögskolan Syd

Vill du vara med och skapa grunden för framtida bostads- och infrastruktursatsningar? Tycker du om ett omväxla...

Hässleholm

https://www.utbildningssidan.se/utbildning/solenergiprojektor-kyh
Solenergiprojektör, KYH

Som solenergiprojektör har du chansen att arbeta i en av världens mest snabbväxande branscher. Intresset för h...

Flera orter

https://www.utbildningssidan.se/utbildning/stadsnatsingenjor-edugrade
Stadsnätsingenjör, Edugrade

Bredbandsnäten i Sverige har byggts ut i hög takt de senaste åren och efterfrågan på personal med kompetens in...

Hudiksvall

https://www.utbildningssidan.se/utbildning/business-developer-distance-learning-hyper-island
Business Developer - Distance Learning, Hyper Island

Vårt populära Business Developer-program erbjuds nu som distansprogram. Få praktisk erfarenhet och förståelse ...

Flera orter

https://www.utbildningssidan.se/utbildning/robot-och-automationsprogrammerare-yrkesakademin
Robot- och automationsprogrammerare, YrkesAkademin

Som robot- och automationsprogrammerare har du övergripande kunskap om olika programmeringsspråk inom automati...

Flera orter

Distansinstitutet Stortavlamatchmail-banner YrkeshögskolanSwiss KonditorutbildningenExpressa Våren 19