https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg

Yrkesplugget

Upptäck möjligheterna hos Yrkesplugget

Yrkesplugget


Om Yrkesplugget

Yrkesplugget är en skola i Stockholm med enbart yrkesutbildning. När skolan startade 2006 fanns en tydlig bild av vilken skola man ville ha:

  • Nära kontakt mellan elever och personal
  • Korta beslutsvägar
  • Samarbete mellan kärn- och karaktärsämnen

Idag är Yrkesplugget en skola där elever och lärare känner varandra och sammanhållning och gemenskap är god. Klasserna är små och all personal arbetar för att se och möta varje elev.

"Gamla elever kommer och hit och fikar. Det måste ju betyda att man gjort något rätt."
Magnus Bergstrand, transportlärare i Bromma

Hos oss närvarar lärarna i skolan hela dagarna, inte bara på sin schemalagda undervisningstid.

Vi har ett eget utarbetat system för uppföljning av elever både vad gäller studiegång och personlig utveckling.

Nära kontakt med arbetslivet

Yrkesplugget har en god kontakt med många företag, stora som små. Vi anser att ett nära samarbete med näringslivet är mycket viktigt för att en yrkesutbildning ska ge de kunskaper och kompetenser som behövs. Att arbeta tillsammans med skickliga yrkesmän skapar för dig som elev en yrkesstolthet och viktig insikt i branschen.

Vad Yrkesplugget är kan sammanfattas i vår vision; “Väl förankrade i verkligenheten skapar vi anställningsbara elever med möjlighet att få jobb”.

Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss på Yrkesplugget och att du under din tid hos oss får många roliga minnen. Vi vill ge dig som elev de bästa förutsättningarna för att lyckas i framtiden.

Utbildningar hos Yrkesplugget

Utbildare

Yrkesplugget

Telefon

08 409 14 200
Gå vidare till Yrkesplugget

Besöksadress

Johannesfredsvägen 9-11, 168 69 Bromma

E-post

bromma@yrkesplugget.se

Karta