https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)

Ett steg i karriären

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)


Välkomna till SIH!

SIH erbjuder behovsanpassade utbildningar av stort strategiskt värde som för deltagaren innebär ett steg i karriären!

Vi är en mindre och personligare skola, där studenterna har nära kontakt med lärare och skolledning. Vilket ger stora möjligheter för alla att påverka!

Studieupplägg

Just nu kan du studera hos oss på 3 olika orter, Stockholm, Malmö och Norrköping, eller studera via distans. De platsförlagda träffarna sker på vår skola i Stockholm.

Vår bakgrund

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) bildades 1999 av Bengt Dotevall och Claes Ringqvist tillsammans med Iterum verksamhetsutveckling. 

De såg ett ökat behov av internationellt inriktade ekonomiska utbildningar, i en allt mer globaliserad värld. Den första KY-utbildningen (numera YH) i Stockholm startades 2002 och året därefter startades ytterligare två utbildningar. 

Under 2012 expanderade verksamheten till SIH Malmö2016 startade den första distansutbildningen och 2019 slog SIH upp portarna till SIH Norrköping. 

SIH bedriver idag 16 utbildningar på 3 olika orter i Sverige samt på distans. 

Från och med juli 2020 ägs SIH av Storskogen AB. 

Ledningsgrupp 

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen. För varje utbildning finns en ledningsgrupp som består av representanter från arbetslivet samt från utbildningsanordnaren.

Utöver möjligheten att kunna påverka utbildningens innehåll och upplägg finns även andra fördelar med att medverka i ledningsgruppen. Exempelvis närheten till rekrytering av LIA-studenter och anställningar, och att man gör något bra för branschen, såklart!

Du kan läsa vilka representanter från arbetslivet som sitter i varje ledningsgrupp under respektive utbildning.

   

 

Utbildningar hos Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)

Malin Pennström, student Internationell redovisningsekonom på SIH

Jag går första året till internationell redovisningsekonom. Att det blev just den utbildningen blev lite av en slump. Jag gillar struktur och ekonomi, så jag tänkte att jag provar då läget på skolan ligger bra till. Utbildningen är två år och innehåller en hel del LIA(lärande i arbete) vilket jag uppskattar då jag har lättare för att lära mig saker praktiskt än teoretiskt. Det känns också lättare att komma ut i arbetslivet efter studierna då.
Läs hela intervjun

Christian Sturk, student Digital marknadsförare på SIH

Digital marknadsföring är en bred utbildning så beroende på vad jag hade för målsättningar för min utbildningsplan har Anegy verkligen varit transparenta och tillmötesgående gällande mina egna önskemål. Jag har valt sökmotormarknadsföring och sociala medier-marknadsföring som huvudområde och arbetar främst inom det. Men jag fick också chansen att arbeta med flera andra områden vilket har gett mig bred kunskap. Tack vare det blir jag en bred resurs på företaget och kan göra punktinsatser i flera olika team om det krävs. Därför har jag också goda kunskaper inom SEO, digital analys, CMS-verktyg och content marketing, som Anegy också arbetar med.
Läs hela intervjun

Antwan Harraka, student Offentlig upphandlare på SIH

Offentlig upphandling är väldigt stort omfattande område, det är ca 4000 upphandlande myndigheter köper nästan allt. På utbildningen Offentlig upphandlare på SIH får man all teoretisk kompetens inte minst bland annat; Lagen om offentlig upphandling (LOU) och affärsjuridik för att sedan använda dem i praktiken.
Läs hela intervjun

Leif Bronsén, student Internationell redovisningsekonom på SIH

Jag gillar forumet med mycket eget ansvar, det passar mitt sätt att studera att inte vara för låst. Men det är någonting som du ska vara medveten om när du söker till utbildningen att det kommer behöva pluggas på egen tid, när föreläsningen är slut betyder inte det alltid att du är ”ledig” utan det krävs en del självdisciplin för att sköta de egna studierna. Det är bra att utbildarna är aktiva i arbetslivet, de är kunniga inom sitt ämne och tar med sig konkreta fall och exempel till föreläsningarna vilket är intressant. Detta gör att undervisningen når ytterligare en dimension.
Läs hela intervjun

Utbildare

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)
Gå vidare till Stockholms Internationella Handelsskola (SIH)

Besöksadress

Karlavägen 108 115 26 Stockholm

Karta