https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif

OCELLUS Information Systems AB

Ett bra val till vägen mot ett arbete

OCELLUS Information Systems AB


Om oss

OCELLUS är ett utbildningsföretag som i över 20 år genomfört GIS-utbildningar, allt från kortare uppdragsutbildningar till 2-åriga utbildningar på Yrkeshögskolan. Vår inriktning är praktiska kunskaper i hanteringen av geodata och GIS-programvaror, en roll som vi gärna benämner som "GIS- utvecklare" och som ger ett viktigt komplement till de mer teoretiskt inriktade GIS-utbildningarna på universitet och högskolor.

Vi är stolta över att uppnå mycket goda resultat sett till antalet elever som har en fast tjänst i branschen efter att ha gått någon av våra utbildningar. Det ger oss ett kvitto på att våra kurser har ett innehåll som motsvarar arbetsmarknadens behov.

OCELLUS yrkeshögskoleutbildning ”Mobila System och GIT”

Genomsnittsåldern för studenterna är drygt 30 år, så de har typiskt en tidigare utbildning och/eller yrkeserfarenhet som de nu kompletterar. Efter att ha gått OCELLUS YH-utbildning har studenterna fått en gedigen kunskap i GIS-hantverket.

  • De förstår Geodata och de kan använda alla de större GIS-programmen - ArcGIS, QGIS och MapInfo – såväl som webbaserade och mobila GIS.
  • Utbildningen ger också en introduktion till områden som projektmetodik, programmering, mätteknik och mobila system.

Den tvååriga utbildningen sker på distans, vilket innebär att upptagningen av studenter sker i hela landet. Studenterna träffas fysiskt fyra gånger under utbildningen, övrig tid har de tillgång till en studieportal och en molnbaserad servermiljö med övningsdata och programvaror som ständigt hålls uppdaterade med de senaste stabila versionerna.

Att denna utbildning är populär hos de sökande märks på att söktrycket är bra till de 35 platserna. Att den också är populär bland arbetsgivare visas genom att över 90 % av studenterna får ett jobb inom området efter genomgången utbildning.

LIA-praktik under OCELLUS utbildning

Praktiken på en YH-utbildning kallas LIA (Lärande i Arbete). På denna utbildning är den totalt 21 veckor och uppdelat i två perioder: 10 veckor år ett, 11 veckor år två.

LIA-praktik är en viktig del av studenternas yrkeshögskoleutbildning där studenten får möjlighet att tillämpa sina förvärvade kunskaper i skarpt läge på en arbetsplats samt möjligheten att skapa sig ett kontaktnät inom detta område.

Det här är yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med stark anknytning till arbetsmarknaden. För att bli beviljad att få starta en yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) så måste det finnas en uttalad efterfrågan på den kompetens som erbjuds i utbildningen på arbetsmarknaden.

Generellt om Yrkeshögskolan, YH

En YH-utbildning uppfyller europeisk standard (Europass). Den ligger under Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) som granskar ansökningar från de företag som vill utbilda.

Målet med YH är att utbilda studenter som är attraktiva för arbetsmarknaden, vilket görs genom att:

  1. Utbildningar genomförs på områden där det finns ett rekryteringsbehov i närtid.
  2. Teori varvas med praktik så att studenterna kan vara produktiva på sin nya arbetsplats direkt efter genomgången utbildning.

1. Arbetsmarknadens behov av GIS-personal

För att säkerställa att utbildningarna möter verkliga behov genomför Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) analyser av arbetsmarknadens behov tillsammans med branschorganisationer.
Den senaste analysen visar bland annat på behov av utbildningar inom samhällsbyggnad, däribland GIS. Geoforum hör till dem som agerat rådgivare i analysen.

2. LIA-praktik

På YH-utbildningar varvas teori med praktik, kallad LIA, Lärande i Arbete.

En tvåårig YH-utbildning på minst 400 poäng innebär 2 års studier på heltid, varav minst 100 poäng ska vara LIA. Under en YH-utbildning kan LIA typiskt vara uppdelad på två eller tre perioder om vardera 6-12 veckor.

LIA ger praktik för studenten, men också ett mervärde för organisationen genom att en LIA-praktik kan ge kostnadsfri hjälp att skapa, anpassa, utreda eller presentera något som man har nytta av. Det ger också möjligheten att vara med och forma en utbildning man värdesätter, och att göra en skarp utvärdering av kandidater till en framtida anställning.

Utbildningar hos OCELLUS Information Systems AB

Data, IT & grafik

Utbildare

OCELLUS Information Systems AB

Telefon

+46 (0)18-42 26 76
Gå vidare till OCELLUS Information Systems AB

Besöksadress

Kungsgatan 111 753 18

Karta