https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif

Newmaninstitutet

För dig som söker det bästa i samspelet mellan teologi, filosofi och kultur

Newmaninstitutet


Du lär dig för livet hos oss

Newmaninstitutet utbildar i den katolska jesuitordens akademiska tradition. Vi erbjuder en utbildning som ser till den personliga helheten med intellektuella, moraliska, psykologiska och andliga dimensioner. Vi eftersträvar att nå de högsta aspekterna av akademiskt arbete.

Efter avslutad utbildning på Newmaninstitutet kan studenter bli yrkesverksamma som exempelvis lärare, journalist och bibliotekarie.

Teologi

Vi erbjuder en utbildning som ger grundläggande filosofisk skolning och gedigna teologiska kunskaper. Som en del av utbildningen undersöker vi även hur trosföreställningar och livsåskådningar framställs i film, musik, konst och litteratur.

Filosofi

Vi erbjuder en utbildning i filosofi som är unik i Sverige, för dig som vill fördjupa dig i förhållandet mellan religion, filosofi och vetenskap.

Kultur

Vi erbjuder dig möjligheten att fördjupa dina kunskaper om olika kulturformer, främst i förståelsen för hur trosuppfattningar och livsåskådningar ges och tar olika kulturella uttryck.

Vi har utvecklade metoder för distansundervisning och många av våra kurser ges som hel- eller halvdistanskurser, vilket betyder att du kan bo var som helst i landet och utbilda dig vid Newmaninstitutet. Se detaljerad information vid varje kurspresentation på vår webb.

Utbildningar hos Newmaninstitutet

Utbildare

Newmaninstitutet

Telefon

018- 580 07 00
Gå vidare till Newmaninstitutet

Besöksadress

Slottsgränd 6 753 09 Uppsala

E-post

adm@newman.se

Karta