Utbildare

Miroi

Telefon

0771-561 561

Besöksadress

Mölndalsvägen 26 412 63 Göteborg

E-post

info@miroi.se

Karta

Om Miroi

Miroi AB är ett svenskt privatägt företag och ingår i StudentConsulting-koncernen. Tillsammans med de egna dotterbolagen inom Pomonabolagen erbjuder Miroi tjänster inom vuxen- och arbetsmarknadsutbildning och kvalificerade arbetslivsinriktade tjänster inom matchning, rehabilitering och omställning. Tillsammans med systerbolagen inom StudentConsulting erbjuder vi helhetslösningar inom kompetensförsörjning och utbildning.

Miroi finns etablerade med verksamhet på ett 100-tal platser i Sverige och har en starkt decentraliserad ledning. Huvudkontoret i Stockholm består i huvudsak av stödfunktioner inom kvalitetsledning, anbud/juridik/avtalsförvaltning, IT, inköp och ekonomi medan stödfunktioner för personalfrågor är lokaliserade till Skövde, stödfunktioner för pedagogisk/didaktisk utveckling till Göteborg och stödfunktioner för infrastruktur och IT-support är lokaliserade till Luleå.

Mirois operativa verksamhet är organiserade i 13 geografiska affärsområden över hela landet. För varje affärsområde finns en affärsområdeschef som bär det övergripande affärs- och personalansvaret i området och har ledningsansvar för lokalt platsansvariga, utbildningsansvariga och samordningsansvariga på verksamhetsorterna inom affärsområdet.

Mirois centrala skolenhet i Göteborg, Skolhuset, leds av rektor Suzanna Gabrielsson och är den enhet i företaget varifrån all distansundervisning utförs och där utvecklingen av innehåll, funktioner och didaktiska verktyg i lärplattformen sker. Skolenheten rymmer även Mirois centraladministration som utgör navet för all utbildningsadministration inom Miroi. Centraladministrationen stöds vid behov av lokalt placerade administrativa resurser om uppdraget så kräver.

Facebook-feed

Utbildningar hos Miroi

Ställ en fråga
 • × Frågor & förslag
  • Fråga
  • Förslag
  • Problem
  • Annonsera

  Beroende på vilket val du gör här ovan kan ditt inlägg & namn komma att bli synligt för andra webbplatsbesökare. Vi lämnar inte ut din e-post utan din tillåtelse. Läs våra villkor

  Tack för ditt meddelande!

  Vi försöker svara på ditt meddelande så fort som möjligt!  Stäng rutan genom att klicka på krysset uppe i högra hörnet

 • Mest visade frågor