https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif

Sveriges lantbruksuniversitet

Upptäck möjligheterna hos Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet SLU är universitetet som utvecklar kunskapen om våra biologiska naturresurser – allt som lever och växer. SLU står för Sveriges lantbruksuniversitet och det är vi som forskar, utbildar och informerar om möjligheter och risker med olika sätt att använda vår skog, våra landskap, vår mark och våra djur.

Sveriges lantbruksuniversitet SLU berör alla:

Maten vi äter, stolen vi sitter på och skogen vi vandrar i. SLUs kunskap är viktig för mycket som vi idag tar för självklart.

Sveriges lantbruksuniversitet SLU arbetar med allt som växer så att det kan bli mat, ge inkomster eller bara vara vackert. Kunskapen vi tillför är nödvändig för att vi människor skall kunna nyttja vår skog, våra landskap, vår mark och våra djur på ett sätt som håller i längden. Som möjliggör tillväxt och livskvalitet för våra barn och barnbarn.

Sveriges lantbruksuniversitet SLU är universitetet som utbildar och forskar för livet. Forskningen och utbildningen vid universitetet har en spännvidd som sträcker sig från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, uthålligt skogsbruk och livsmedelsförsörjning, ända till globala fenomen som växthuseffekten.

Helhetssyn, tvärvetenskap och tillämpbarhet är ledstjärnor för SLU:s forskning och utbildning och för kontakterna med näringsliv och samhälle. På vårt universitet hittar du människor med ett brinnande intresse och engagemang för sitt arbete, och som förenar traditionella kunskaper med banbrytande idéer.

Sveriges lantbruksuniversitet SLU har sin huvudverksamhet förlagd till: Alnarp, Skara, Uppsala och Umeå. Försöksverksamhet, forskning och utbildning bedrivs över hela landet.

Utbildningar hos Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildare

Sveriges lantbruksuniversitet

Telefon

018-67 10 00
Gå vidare till Sveriges lantbruksuniversitet

Besöksadress

Almas Allé 10 750 07 Uppsala

E-post

Kontakta SLU

Karta