https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080662/us/oxi6ojmpek5gwkt4be4f.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1642154358/us/husql7w6xgri9dl61kvy.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1640080861/us/lxnptlcposq8zsrbkxgh.jpg

Högskolan på Åland

Upptäck möjligheterna hos Högskolan på Åland

Högskolan på Åland


Om oss

Högskolan på Åland ligger i sjöfartsstaden Mariehamn, endast 2 timmars färjeresa från Sverige. Närheten till havet är något som utmärker både staden och högskolan. Sjöfartsutbildningen på Åland har stolta traditioner och Högskolan på Åland har sjöfartsutbildningar inom elektroteknik,  maskinteknik och till sjökapten. Utbildningsprogrammen elektroteknik och maskinteknik utbildar ingenjörer - utbildningarna ger behörighet för att arbeta ombord på fartyg som elmästare och maskinchef.

Under utbildningen till sjökapten får du behörighet som vaktman och vaktstyrman. Efter slutförd utbildning och arbetserfarenhet som styrman får du behörighet som överstyrman och sjökapten.

Alla sjöutbildningar vid Högskolan på Åland följer internationella bestämmelser – STCW-konventionen – och erbjuder mångsidig praktik under studietiden.

Förutom sjöutbildning har Högskolan på Åland även utbildningar inom företagsekonomi, Hospitality Management, informationsteknik och sjukskötarutbildning på bachelornivå. Alla utbildningar innehåller minst 30 sp praktik och sker i nära samarbete med näringslivet på Åland. Företagsekonomiprogrammet har från och med hösten 2017 en ny inriktning – Human Resource Management (HRM) & ledarskap, där du läser 60 sp inom ledarskap och personaladministration.

Examen

Utbildningarna vid Högskolan på Åland ger examen på kandidat- /bachelornivå.

Övrigt

På Åland är det lätt att hitta bostad, både studentbostad eller lägenhet/hus. Åland är helt svenskspråkigt och utbildningen vid Högskolan på Åland sker på svenska. Högskolan på Åland har egen ansökan.
Ansökningstiden är 15 mars-15 april 2019.

Utbildningar hos Högskolan på Åland

Båt, hav och sjö

Data, IT & grafik

Ekonomi, handel & administration

El & Elektronik

Turism & Service

Vård & Omsorg

Utbildare

Högskolan på Åland

Telefon

+358 18 537000
Gå vidare till Högskolan på Åland

Besöksadress

Neptunigatan 17 22100 Mariehamn

E-post

info@ha.ax

Karta