https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif

Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Upptäck möjligheterna hos Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT


Om oss

Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet bedriver tvärvetenskaplig forskning med fokus på samhällets digitalisering.

Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom informatik, lärande, kommunikation, och kognitionsvetenskap i nära samverkan med industri och offentlig sektor. Här utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av samhällets digitalisering, IT, samspelet mellan människor, och samspelet mellan människan och tekniken.

Institutionen finns på Campus Lindholmen och är organiserad under IT-fakulteten vid Göteborgs universitet.

Utbildning

Institutionen för tillämpad informationsteknologi erbjuder program och kurser inom informatik, kognitionsvetenskap, kommunikation och pedagogik med inriktning mot IKT och lärande samt tillämpad IT.

Vi har två kandidatprogram, ett magisterprogram samt två masterprogram.

Gemensam nämnare för all utbildning och forskning vid institutionen är samhällets digitalisering.

Kandidatprogram

Magisterprogram

Masterprogram

Samverkan

Arbetet vid institutionen är såväl teoretiskt som tillämpat och till stor del tvär- eller mångvetenskapligt i nära samarbete med externa partners inom industrin och den offentliga sektorn. 

Några av institutionens samarbetspartners är Ericsson, Volvo Cars, Västra Götalandsregionen, Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB), Polisen, Världskulturmuseet, Migrationsverket, RISE, SKF, etc.

 

 

Utbildningar hos Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Sanna Helenius, Systemvetenskap: IT, människa och organisation

– En stor del av utbildningen var i projektform där vi fick prova på olika roller. Under andra och tredje året märkte vi lite mer var vi landat. Jag tog gärna projektledar- och analytikerrollen och när vi fick reda på att ett visst projekt inte skulle ha någon sådan kändes det lite jobbigt, säger Sanna med ett skratt. Jag har alltid gillat problemlösning och att styra upp saker.
Läs hela intervjun

Glenn Eriksson, Informatik

Glenn Eriksson har läst fristående kurser i informatik och datavetenskap och tog 2011 ut en kandidatexamen i informatik. Kunskaperna har han bland annat använt för att utveckla nya system för beslutsstöd, där ett av systemen är inriktat mot internationellt krisarbete.
– Det är inte alltid man tänker på att IT spelar en viktig roll vid en kris. Efter jordbävningen på Haiti fanns det till exempel ett stort överskott på läkare, men alldeles för få personer som jobbade med beslutsstödsystem, säger Glenn.
Läs hela intervjun

Ahmed Nafe, Kognitionsvetenskap

– I den här utbildningen får jag med mig det teoretiska och vetenskapliga (empiriska), men också det mer spirituella och det passar mig väldigt bra! Jag tror att utbildningen kan öppna dörrar för ganska mycket i framtiden. Jag skulle gärna vilja arbeta med något som gör att jag kan förändra och/eller utveckla någonting – hitta lösningar.
Läs hela intervjun

Cia Lindau, Kognitionsvetenskap

– Eftersom kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne får man baskunskaper inom flera områden. Till exempel tyckte jag det var väldigt intressant att lyssna på forskare som föreläste om neurokognition och hur ny teknik kan hjälpa människor. Jag fick djupare insikt i hur och varför människor fungerar som de gör men också vilka skillnader och likheter det finns mellan maskiner och människor, säger hon. Dessutom får man ett språk som gör det lättare att kommunicera över gränserna mellan människa och teknik inom till exempel AI, UX, robotik och spelifiering.
Läs hela intervjun

Teysir Hassan, Systemvetenskap: IT, människa och organsiation

– I grundskolan hade jag ett stort intresse för datorer och en dröm att jobba med programmering, men i gymnasiet upptäckte jag att ren programmering inte var min grej. I systemvetenskapen hittade jag en blandning mellan ”hårt” och ”mjukt” som jag gillar!
Läs hela intervjun

Alexandra Chirkova, Master in Communication

– Studies, life and work experience has proved to me that communication is an essential part of life for everyone and for me as a marketer especially. Studying communication helps to advance the interaction with people in both everyday activities and professional operations. The master programme in communication covers all these fields. I chose Master in Communication to understand this interesting process better and improve my communication skills.
Läs hela intervjun

Filippa Hellmark Killick, Kognitionsvetenskap

– För mig handlar utbildningen mycket om vad som händer när vi interagerar – med andra människor eller med datorer och teknik överlag. Jag har bland annat börjat inse vilken process det är att fatta beslut. Bara det att ”förklara” en mening – det lyfter lingvistiken som också ingår. – Jag har upptäckt nya områden som jag inte trodde skulle vara så roliga som de är – ett sådant är artificiell intelligens! Olika discipliner tar hjälp av varandra, vilket vidgar vyerna jättemycket och vi är också en ganska blandad grupp studenter där vi kan ge input till varandra och fylla kunskaps- eller erfarenhetsluckor om så behövs.
Läs hela intervjun

Utbildare

Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Telefon

Studievägledare: 031-786 5964
Gå vidare till Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT

Besöksadress

Forskningsgången 6, Hus Patricia, Lindholmen 417 56 Göteborg

E-post

studievagledning@ait.gu.se

Karta