https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif

Gerlesborgsskolan

Upptäck möjligheterna hos Gerlesborgsskolan

Gerlesborgsskolan


Om skolan

Konstnärlig grundutbildning

Hos oss på Gerlesborgsskolan kan du gå en konstnärlig grundutbildning på heltid i två år. Varje år startar vi två utbildningar, en i Bohuslän och en i Stockholm. De syftar till att utveckla och fördjupa ditt individuella konstnärskap och förbereda dig för högskolestudier inom det konstnärliga fältet.
Gerlesborgsskolan driver också fristående konstkurser, och har konserter, utställningar, föredrag, residens och verksamhet för barn och unga.

Utbildningar hos Gerlesborgsskolan

Utbildare

Gerlesborgsskolan

Telefon

079- 329 90 93
Gå vidare till Gerlesborgsskolan

Besöksadress

Gerlesborgsskolan i Stockholm 115 42 Stockholm

E-post

stockholm@gerlesborgsskolan.se

Karta

Utbildare

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Telefon

0523-517 10 eller 070 245 48 07
Gå vidare till Gerlesborgsskolan

Besöksadress

Gerlesborgsskolan 457 48 Hamburgsund

E-post

info@gerlesborgsskolan.se

Karta