https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618810686/us/modnseijtb0godejqnhq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618408304/us/au7zldosfceiktvf6mmq.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1618390309/us/bw7zejxq04r5bnttn51k.gif

Expressa Utbildningscenter

Upptäck möjligheterna med distansutbildningar hos Expressa Utbildningscenter

Expressa Utbildningscenter


Expressa Utbildningscenter är till för dig som söker effektiva och samhällsviktiga distansutbildningar inom det beteendevetenskapliga fältet. Vårt mål är att möjliggöra för den som vill utbilda sig att göra detta i sin egen takt och på de tider det passar i kombination med eventuellt arbete, andra studier, föräldraledighet eller jobbsökande. Utifrån dessa kriterier har vi skapat våra utbildningar som är helt och hållet på distans.

Förkunskapskrav

Vi har inga formella behörighetskrav men värderar våra utbildningar och kurser som eftergymnasiala. Detta då de är på en avancerad nivå såväl innehållsmässigt som språkligt. För att kunna genomföra och ta till sig utbildningarnas innehåll rekommenderar vi goda kunskaper i det svenska språket samt datorvana.

Studietakt

Våra utbildningar och kurser är formade så att man ska kunna kombinera studierna med ett heltidsarbete eller annan sysselsättning. Du bestämmer alltså själv hur du vill lägga upp dina studier och på vilka tider. Dock gäller följande ramar:

  • Du måste ha blivit godkänd av din handledare på ett delmoment för att kunna gå vidare till nästa.
  • Varje utbildning/kurs har en tidsgräns inom vilken studierna ska vara avklarade. Se aktuell tidsram under respektive utbildning/kurs.

Utbildningsstart

Första måndagen varje månad startar en ny studiegrupp (såvida det inte faller på en röd dag). Vi tar emot anmälningar löpande och i mån av plats.

Anmälan

Anmälan till våra utbildningar görs enbart via hemsidan.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis från oss i form av ett diplom där det framgår vilken utbildning samt vilka färdigheter du har erhållit efter genomförda och godkända studier. Viktigt att ha i åtanke när du sedan söker arbete är att den sammantagna kompetensen, så som personlig lämplighet och tidigare erfarenhet, är avgörande för att kunna få en anställning och lyckas i arbetslivet. Vi vill även betona att våra utbildningar inte är högskole-/universitetsutbildningar och därmed inte leder till en legitimerad eller certifierad titel. De ger dig istället värdefull kunskap och verktyg som du behöver för att kunna arbeta med den målgrupp eller i den roll som utbildningen avser.

Auktoriserat utbildningsföretag
Expressa Utbildningscenter är ett godkänt och auktoriserat utbildningsföretag enligt SAUF:s regler och riktlinjer.

 

Utbildningar hos Expressa Utbildningscenter

Utbildare

Expressa Utbildningscenter

Telefon

010 - 330 01 72
Gå vidare till Expressa Utbildningscenter

Besöksadress

Fjärde Långgatan 16 , 413 28 Göteborg

E-post

info@expressa.se

Karta