https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1613482465/us/fu9jvhvwkcvei1gdtdo1.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg

Eslövs folkhögskola

Upptäck möjligheterna hos Eslövs Folkhögskola

Eslövs folkhögskola


Eslövs folkhögskola

Alla kan inte vara stöpta i samma form

Sedan 1897 har Eslövs folkhögskola, beläget centralt i Skåne med goda kommunikationsmöjligheter till Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn, varit en källa till kunskap för hela samhället. Skolans huvudman är en garantiförening som är politiskt och religiöst obunden och som utser skolans styrelse. I folkhögskolans pedagogiska tradition finns en öppenhet som i mer än ett sekel lockat till sig människor med alla typer av bakgrunder, erfarenheter och livsåskådningar.

Att läsa på folkhögskola skiljer sig från andra skolformer. Vi har en frihet att utforma våra kurser så att vi kan följa deltagarnas process istället för att passa in alla i samma form.

På Eslövs Folkhögskola utgår vi från att vi har olika sätt att lära oss och anpassar undervisningen efter dina behov. Du lär känna dina styrkor och får uppleva en annorlunda sorts skola, samtidigt som du får allt du behöver för att kunna läsa vidare.

Vår skola är en smältdegel av olika människor och erfarenheter, både hos lärare och deltagare. När du går hos oss möter du lärare som har lång pedagogisk erfarenhet och utbildning, men som även är allt från filosofie doktorer, musiker och psykologer till de som är landslagsmeriterade inom olika sporter. Vi tar med oss vår breda yrkeserfarenhet i vårt lärarskap och vill veta mer om de erfarenheter som du har med dig när du kommer till oss.

Folkbildning, mer än utbildning

Genom att gå på folkhögskola utvecklar du en personlig relation till dina kunskaper. Vi lär för livet! Folkhögskolan strävar efter att vara en bildande och samhällskritisk röst. Vi tror på folkbildningens betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. Det har funnits folkhögskolor i Sverige i 150 år, långt innan demokratin infördes i Sverige.

På folkhögskola utgår lärandet från deltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. Samtalet och ditt aktiva deltagande i gruppen är en av grundpelarna i vår pedagogik. Undervisningen utgår från dina erfarenheter och baseras på samtal i kursgruppen. Genom mindre studiegrupper som följs åt under studietiden får vi ett klimat där alla får plats.

Hos oss ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. Oavsett bakgrund eller utbildningsnivå finns det ofta kurser som är anpassade efter den nivå du befinner dig på. En del har inte gått färdigt grundskolan eller gymnasiet, andra har högskoleutbildning eller många års yrkesliv bakom sig.

Varmt välkommen till Eslöv folkhögskola!

Utbildningar hos Eslövs folkhögskola

Utbildare

Eslövs folkhögskola

Telefon

0413-663 00
Gå vidare till Eslövs folkhögskola

Besöksadress

Sturegatan 14, 241 31 Eslöv

E-post

info@eslovsfhsk.se

Karta