https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif

Brunnsviks Folkhögskola

En folkhögskola med utbildningar i Borlänge och Gävle

Brunnsviks Folkhögskola


Om oss

Brunnsviks Folkhögskola är en av Sveriges största och är verksam i flera län med Borlänge i Dalarna som huvudort. Huvudman är Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO) i samverkan med den regionala arbetarrörelsen.

Idag bedriver Brunnsviks Folkhögskola Allmän kurs med olika profiler, musikutbildningar både på plats i Borlänge och på distans, kurser för behandlingspedagoger och inom urban matproduktion. Vi har också Studiemotiverande folkhögskolekurser och Etableringsuppdraget i samverkan med Arbetsförmedlingen samt samverkanskurser med ABF:s medlemsorganisationer.

Vi är i början av ett utvecklingsarbete där vi fortsätter att utveckla vår profil och att befästa vår ställning som en central aktör inom bildningsverksamheten i regionen. Brunnsviks folkhögskola ligger i framkant inom fortbildning och samhällsutveckling, mycket tack vare vår anpassning till marknadens ökande behov av utbildning för att nå sysselsättning.

Studeranderåd

För oss på Brunnsviks Folkhögskola är det viktigt att våra deltagare har ett tydligt inflytande på  undervisningen och sin studiesituation. Därför har vi ett studeranderåd där deltagarna tar upp frågor de finner viktiga. I skolrådet möter de sedan lärare och representanter från skolledning.

Utbildningar

Allmän kurs finns både med och utan profiler, och liksom yrkeskursen Humanistisk socialpedagog finns den i bägge städer.

Vi har också uppdragsutbildningar i samverkan med Arbetsförmedlingen, så som Studiemotiverande folkhögskolekurser och Etableringsuppdraget samt samverkanskurser med ABF:s medlemsorganisationer.

Utbildningar hos Brunnsviks Folkhögskola

Utbildare

Brunnsviks Folkhögskola

Telefon

0243-33 01 00
Gå vidare till Brunnsviks Folkhögskola

Besöksadress

Wallingatan 15, 784 34 Borlänge

E-post

info@brunnsvik.se

Karta