https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1578393757/us/krvjos9vckdkggj1oxny.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/q_auto/v1550224884/us/ix4tdd79wlfr8erht4az.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1547214747/us/zeudeh0tgxpexsqocwnt.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1581689687/us/v4vbh71tt7zecsyfedaa.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1578058495/us/xvxx61mqhqjxn66mjp3d.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1584378920/us/rkdlptlmbvnavgl6wdrj.gif

Bergströms Kunskapsföretag

Upptäck möjligheterna hos Bergströms Kunskapsföretag

Bergströms Kunskapsföretag


Vi på Bergströms

... arbetar kognitivt, beteendeterapeutiskt, existentiellt och tolvstegsinriktat. 

Framförallt utbildar vi KBT-terapeuter och A-terapeuter. Vi utbildar även Anhörigterapeuter och Tolvstegsbehandlare samt kan ordna fristående påbyggnadsutbildningar efter uppdragsgivares önskemål.

Om du letar efter Jellinekinstitutet och har hamnat hos Bergströms så är det riktigt. Vi startade och ledde den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet. Vår verksamhet kallas sedan 2006 Bergströms Kunskapsföretag.

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig oavsett om det var länge sedan eller nyligen som vi hade kontakt! Maria nås på maria.b@bergstroms.org, 070 725 38 88 och Lennart på lennart.b@bergstroms.org, 070 725 38 89. 

Syfte

Syftet är att bidra till färre onödiga, för tidiga dödsfall och mindre mänskligt lidande. Verksamheten kännetecknas av bl a hög kvalitet, hög kompetens och lång erfarenhet samt specialistkunnande inom ångest, missbruk och relationer.

Målgrupp

Målgrupperna är redan yrkesverksamma inom vård och behandling. De som uppskattar utbildningarna mest är socionomer, sjuksköterskor, psykologer, behandlare, pedagoger, beteendevetare och liknande. Deras utvärderingar visar att de tar till sig nya synsätt och nya tekniker som effektiviserar och resultatinriktar deras arbete tydligare.

Även de som är helt nya i behandlingsbranschen ger lovord till utbildningarna, men i avsaknad av jämförande utbildning visar utvärderingarna att de förmodar att all utbildning har samma stringens och innehåll.

Bergströms har alltid legat i framtiden med tekniker och metoder. Bland annat avfärdade många på 1980-90-talet tanken att kognitiva tekniker, kognitiv psykoterapi och beteendeterapi kunde vara användbart inom missbruk- och beroendebehandling. Idag ser flertalet det som självklart. För en del patienter är det mycket fungerande. För andra är det helt fel eller inte tillräckligt. Bergströms anser att flera olika perspektiv och variabler på flera områden och flera nivåer måste samverka för att varje patient ska få adekvat hjälp och behandling.

Utbildningar hos Bergströms Kunskapsföretag

Markus Axelsson, årskurs 2, Dipl A-terapeut (ATU), alkohol- och drogterapeut

När jag sökte till Bergströms och blev kontaktad för intervju, slogs jag över hur bra bemötandet var och hur jag som person blev sedd. Jag var ute efter en utbildning som var professionell, bred och komplett samt en utbildning där man var mån om innehållet och eleverna. Efter första kontakten insåg jag att jag hade hittat rätt. Den har såhär långt inte bara berikat min kompetens utan även gjort att jag har vuxit som människa vilket jag betraktar som helt fantastiskt!
Upplägget och innehållet i utbildningen är tydliga och pedagogiska. Innehållet känns nytt och det är en bredd på hela kursinnehållet. Lärarna håller jättehög klass där deras syn på lärande och människor märks tydligt. De är professionella i sin roll och är otroligt kompetenta, mänskliga och empatiska. Det är mycket fokus på elevernas egen kompetens och utveckling där våra egna tankar får stort utrymme. Bergströms är mån om elevernas uppfattning och våra åsikter är viktiga, vilket för mig som elev gör mig ytterligare delaktig i min utbildning! Utbildningens bredd är för mig outstanding då jag utöver kursinnehållet även får lära mig de etiska och moraliska aspekterna som man behöver som alkohol- och drogterapeut. Man ger även ett stort ansvar på eleverna själva när man gärna ser att vi bygger nätverk med varandra i syfte att hjälpa och stötta både under och efter utbildningens slut.
Det finns en genomgående känsla av medmänsklighet som genomsyrar Bergströms och jag får inte bara med mig en bredare kompetens utan även kunskaper som stärker mig som människa!
Läs hela intervjun

Utbildare

Bergströms Kunskapsföretag

Telefon

08-642 42 88
Gå vidare till Bergströms Kunskapsföretag

Besöksadress

Djurö Gårds väg 18 139 73 Djurhamn

E-post

info@bergstroms.org

Karta