Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Bygg, anläggning & fastighet?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

VVS-ingenjör

Som VVS-ingenjör skapar du energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Arbetsmarknaden är glödhet, det råder stor brist på VVS-ingenjörer!

Framtiden

Efter utbildningen kan du jobba som projektledare och ansvara för allt från anbud till slutbesiktning. Ett projekt kan handla om nybyggnation eller ombyggnation och omfatta ett eller flera tekniska system. Du planerar produktionen vad gäller ekonomi, tid och personal och träffar beställare och andra entreprenörer i byggmöten. Väljer du ett jobb som konstruktör designar du tekniska system utifrån ställda krav och tar fram bygghandlingar. Till din hjälp har du datoriserade beräkningssystem och CAD. Ofta ingår även besiktningar och energiutredningar i uppgifterna.

Utbildningen

Undervisningen är problembaserad och består av föreläsningar, övningar, laborationer och projektarbeten. Kopplingen till yrkeslivet är tydlig och därifrån hämtas lärare, problemställningar, exempel och uppgifter. Du lär dig att behärska hela processen, från projektering till förvaltning och läser även ämnen inom entreprenörskap och kommunikation. Slutligen gör du ett examensarbete i form av en totalentreprenad med minst fyra tekniska system.

Lärande i arbete

En tredjedel av studierna genomförs som lärande i arbete (LIA) på företag i tre perioder.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller motsvarande

Särskilda förkunskapskrav

Godkänt dvs lägst E i Matematik 2 A, B, eller C i det nya betygssystemet eller G i det gamla systemet för Matematik B.

Reell kompetens (Behörighet på annat sätt)

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Bedömningen görs av utbildningens ledningsgrupp. Om du söker i gruppen för reell kompetens måste du ange det när du gör din ansökan på yh-antagning.se samt bifoga i din ansökan de dokument som styrker din kompetens.

Antagning

Du antas efter slutbetyg från gymnasiet och i ett antagningsprov.


Relaterade artiklar
Ställ en fråga