Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Data, IT & grafik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Teknikinformatör

Teknikinformatör

Är du tekniker med intresse för språk och information? Eller informatör med stort tekniskt intresse? Som teknikinformatör samlar du in, sammanställer och förmedlar tekniskt material på ett tydligt, kortfattat och effektivt sätt.

Fakta

Som teknikinformatör har du i uppgift att sammanställa och förmedla tekniskt material på ett tydligt, kortfattat och effektivt sätt. Teknikinformatören ska se till att materialet är korrekt skrivet och målgruppsanpassat samt enkelt kan publiceras i olika former och genom olika kanaler som motsvarar användarens behov. Undervisningen är upplagd som lärarledd klassrumsundervisning, inslag av självstudier, individuella arbeten och arbeten i grupp, handledning, projektarbete, LIA, studiebesök samt gästföreläsare från arbetslivet.

Arbetsmarknad

Efter avklarad utbildning kan du arbeta som till exempel teknikinformatör, teknisk redaktör eller teknisk skribent. Behovet av teknikinformatörer ökar i takt med att säkerhets- och dokumentationskraven höjs inom EU och i resten av världen. I Göteborgsområdet finns det just nu ett stort behov av teknikinformatörer.

Det kommer ständigt nya produkter, och det ställs högre lagkrav på dokumentationen. Företag som Apple har börjat se bra information som en naturlig del av produktleverans och branding. Alla som bryr sig om sin image satsar på teknikinformation. Det är en trend som kommer att öka behovet.
Maria Nilsson

Efter utbildningen kan du arbeta som:

  • Teknikinformatör
  • Teknisk skribent
  • Teknisk redaktör
  • Informationsutvecklare
  • Informationsdesigner
  • Teknisk kommunikatör
  • Informationsingenjör

Utbildningens mål

Efter examen har du de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som teknikinformatör på olika typer av företag. Du har en god kommunikativ och pedagogisk kompetens som bland annat omfattar målgruppsanpassning och hur du arbetar med former och kanaler som motsvarar användarens behov.

Relaterade artiklar
Ställ en fråga