Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Jord, skog & trädgård?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Skogs­kandidat­programmet

Är du intresserad av en framtid inom skogsbruket? Läs skog på distans och förbered dig för arbete inom till exempel skoglig rådgivning och förvaltning.

Skogsbranschen har ett växande behov av kvalificerad arbetskraft och rekrytering av akademiker är en viktig del i företagens utvecklingsarbete.

Programmet har utvecklats i samarbete med vår referensgrupp där representanter från bl a LRF Skogsägarna, Södra, Norra Skogsägarna, Sveriges Jordägareförbund, Skogsstyrelsen och privata sågverk ingått.

"Det var en härlig gemenskap bland studenterna och bra engagemang från lärarna. Intresset väcktes för varför skogen ser ut som den gör och hur vi som människor kan påverka hur skogen ser ut."
Jaanice Windelberg

Utbildningens syfte är att förbereda för en yrkesverksamhet inom privat- och bolagsskogsbruket och närliggande branscher. Med utgångspunkt i ämnet skogs- och träteknik, ges kurser inom skogsproduktion, skogsskötsel, mark och vattenfrågor, GIS, virkeslära, skogsbränsle, träets användning, organisation och ledarskap samt inköp och försäljning.

Det avslutande examensarbetet utförs med anknytning till företag eller forskningsverksamhet. Du läser på distans. Information, föreläsningar, kursmaterial och övningsuppgifter läggs ut på nätet via en digital lärplattform. Under terminerna har vi ett antal träffar med laborationer, fältövningar, industribesök och föreläsningar. Träffarna sker vanligen 2-5 dagar i följd, förlagt måndag till lördag. Examination sker genom muntliga och skriftliga tentamina samt inlämningsuppgifter och praktiska moment.

Programmet leder till en treårig kandidatexamen med möjlig utgång efter 120 hp till högskoleexamen.

Karriär

Utbildningen ger dig många valmöjligheter när det är dags för dig att ge dig ut i arbetslivet. Alternativen skiftar mellan allt från arbete inom till exempel skogsrådgivning och skogsförvaltning till arbete inom sågverksindustri. Med språkkunskaper öppnar utbildningen upp för en internationell karriär.

Relaterade artiklar
    Ställ en fråga