Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Jord, skog & trädgård?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Skog och träteknik, högskoleingenjör

Vad kan man ha skogen till? Det här är en av få utbildningar i landet som utbildar dig i hela kedjan från virkesproducerande skogsbruk till träförädlande industri. Produktionen och tekniknivån i svensk träindustri har ökat kraftigt under det senaste årtiondet och därmed även efterfrågan på välutbildad personal.

Du lär dig om hur man sköter skogen, och hur skogskötseln påverkar kvaliteten på det virke som kommer från skogen. Vilken planka ska användas till vilka hus eller möbler? Vi ser också närmare på hur materialet trä är uppbyggt och hur virkesråvaran förädlas, bearbetas och slutbehandlas. Det handlar här om både massivt trä och sammansatta produkter som skivmaterial, limträ och olika typer av komponenter.

"Den är en bred utbildning som spänner från skog till träprodukt."
Johan Häggeborg

Utbildningen är inte bara teknisk. Du får också kunskaper om ekonomistyrning, marknadsföring, logistik och organisation. Eftersom materialet trä är en förnyelsebar råvara, som ingår i naturens kretslopp, tar vi också upp frågor om miljöhänsyn och miljöpåverkan. I många kurser ingår exkursioner och industribesök.

Projekt utförs i kontakt med branschens företag och organisationer. I årskurs två genomförs en obligatorisk praktikperiod. Under utbildningens senare del finns möjlighet till utlandsstudier.

Utbildningsprogrammet läser du antingen på campus i Växjö eller på distans.

Karriär

Behovet av högskoleutbildad kompetens i träförädlingsindustrin har ökat rejält under senare år. Branschen förutspår att detta är en bestående situation flera år framöver. Din blivande arbetsplats kan vara företag som köper och säljer skogsråvara, biobränsleleverantörer, sågverk, hyvlerier, husfabriker, möbelindustri, skivtillverkare, golvindustri, tillverkare av inredning och byggvaruhandlare.

Relaterade artiklar
    Ställ en fråga