Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Båt, hav och sjö?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Sjöingenjörsprogrammet 4-årigt med fartygs- och verkstadsförlagd utbildning

Vill du arbeta internationellt med människor från hela världen? Är du en teknisk problemlösare med stor initiativförmåga? Då ska du bli sjöingenjör.

Ett fartyg fungerar som ett samhälle i miniatyr och du måste ha ett stort antal kompetenser. Sjöingenjörsutbildningen är därför bred och du läser allt från fartygsteknik till säkerhets- och miljöteknik.

"Jag gillar att man kan arbeta både till sjöss och iland. Man blir inte låst till ett yrke."
Ulrica Sandgathe

Yrket är internationellt och besättningen består ofta av personer från många länder och kulturer. Därför läser du även engelska. Arbetspassen är olika långa beroende på vilket fartyg man arbetar på. Vanligt är mellan 2 och 16 veckor långa pass, följt av lika långa ledigheter. På vissa fartyg arbetar man i skift och på andra fartyg dagtid med nattjour. En del fartyg går över hela världen medan andra rör sig över mindre områden.

För att kunna arbeta till sjöss krävs, förutom den teoretiska utbildningen, så kallad sjötid. Denna får du genom den fartygsförlagda utbildning som pågår i perioder under utbildningens gång. Även de teoretiska studierna på skolan varvas med praktiska moment i simulatorer och labbsalar.

Karriär

Arbetet innebär att se till att fartygets maskineri och kringutrustning fungerar som de ska. Dessutom sköter du övrig teknik ombord. Avancerar du till högsta nivå som teknisk chef ansvarar du för hela maskinavdelningens utrustning och personal. På land är du mycket efterfrågad som driftingenjör.

Relaterade artiklar
    Ställ en fråga