Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Frisör & Stylist?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Scandinavian Hair Academy

En privat frisörskola som leder till arbete

När man arbetar som frisör är det viktigt att ha en positiv inställning till människor omkring sig samt att ha tolerans och förståelse för människors olikheter men även att kunna bygga upp en teamkänsla med sina arbetskollegor. Förmåga till samarbete och kundmottagande är otroligt viktigt i ett serviceyrke och vi jobbar med att utveckla eleverna på dessa plan genom vår verklighetsanpassade kundmottagning men även genom projektarbeten och i den avslutande visningen.

Skolan ligger i luftiga och ljusa lokaler i centrala Malmö. H-akademin är en privat frisörskola som genom sin 1,5-åriga frisörutbildning vill förse marknaden med kreativa och tekniskt kunniga frisörer. Skolan startades 2002 som den första och enda frisörskolan i Malmö som vände sig till elever över gymnasieåldern. Idag arbetar över 90 % av de utgångna eleverna som frisörer. Utbildningsformen har utvecklats genom många års erfarenhet inom frisöryrket och dess olika inriktningar.

H- akademin står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och skolans elever är sedan 2006 CSN-berättigade.

Om utbildningen

Utbildningstiden är tre terminer på heltid. Eleverna får på denna tid med hela bredden av vad yrket innebär med betydligt fler "frisörtimmar" inlagda på tre terminer än vad en gymnasial utbildning har på tre år. Vårt mål är att ge en bred kunskapsbas inom yrket med tonvikt på tekniskt kunnande och kreativitet och detta uppnås genom de praktiska övningar som utgör majoriteten av undervisningen. Vi förser eleverna med handledare som fokuserar på dem när de tränar sina nyvunna kunskaper och på så sätt tar vi ansvar för elevens hela utbildning.

Undervisningen sker till största del genom praktiskt arbete, och dagarna delas in i hel- och halvdagar. För att bli godkänd på utbildningen krävs att man som elev har minst 90 % närvaro.

Litteratur tillhandahålls av skolan. Utbildningen avslutas med ett certifikatprov.

Relaterade artiklar
Ställ en fråga