Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Data, IT & grafik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Program på grundnivå

Institutionen har ett sjuttiotal lärare/forskare samt ungefär lika många doktorander från ett 30-tal olika länder. Det skapar en dynamisk forskningsmiljö och institutionen har internationellt kända forskargrupper inom en rad områden. Forskningen spänner över hela spektrat från teoretisk underbyggnad till utvecklingen av tillämpade system.

Datavetenskapligt program

Program på kandidatnivå

Utbildar du dig till datavetare kan du se fram emot en intressant karriär inom IT. Efter examen kan du arbeta med avancerad mjukvaruutveckling på en internationell arbetsmarknad, antingen som programmerare, systemarkitekt, systemutvecklare eller projektledare.

Under utbildningen skaffar du dig den gedigna vetenskapliga och tekniska kompetens som krävs för att utveckla komplexa system med hög kvalitet. Dina möjligheter att välja inriktning utifrån egna intressen är stora redan efter att det första årets obligatoriska kurser är avslutade. Större delen av din studietid under år två och tre kan du ägna åt några av de många specialområden som finns inom programmet.

TIBCO Spotfire har anställt ett antal duktiga examensarbetare och utvecklare från det datavetenskapliga programmet på Göteborgs universitet. Vi är mycket nöjda med dem och deras kunskapsnivå och vi ser fram emot att träffa fler examensarbetare och arbetssökanden med denna bakgrund.

Software Engineering and Management

Internationellt kandidatprogram

The development of software and smart, efficient IT-solutions is changing the way we live our lives. People with the right skills, who – with the help of technology and management – can create innovative products, are sought after around the world. Those skills are what you develop when you study Software Engineering and Management.

During the education you will be confronted with engineering and management problems from all areas of software engineering. You will also learn how to work in teams to find considerate solutions to problems without known solutions. If this sounds interesting, apply now.

 
 

 

Relaterade artiklar
Ställ en fråga