Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Produktions- och Processteknik

I vår region i norra Uppland finns många både stora och välkända industriföretag, men även ett stort antal mindre. Gemensamt med de flesta industriföretag i Sverige har de utmaningen att finna välutbildade tekniker.

Produktions- och Processteknik startar den 23 augusti 2010. Sista ansökningsdag är den 30 april.


Medverkande företag
Vem kan gå utbildningen?

Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning är eftergymnasial. Det betyder att man bör ha gått 3-årigt gymnasium. Även äldre gymnasieutbildningar ger behörighet om de innehållit svenska, matematik och engelska eller om man kompletterat detta senare. Då har man grundläggande behörighet för Yh.

I denna utbildning är också angivet Matematik B som särskild behörighet. Undantag från kravet på grundläggande eller särskild behörighet kan göras om den sökande bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Urval sker genom betyg, arbetsmeriter och intervjuer.

Om det är så att du just nu håller på att komplettera med saknade betyg, så ange detta i ansökan. Skicka sedan in betygen så snart de är klara. Senast när utbildningen börjar måste betygen vara klara.

För de som inte fyller den formella kompetensen t ex den som söker direkt från arbetslivet, kan inträdesprov och intervjuer användas som urvalsinstrument.

Det har visat sig att många som söker till Tekniker har arbetat inom helt andra områden tidigare i livet. Vård, omsorg, handel och restaurang är vanliga områden. Extra glädjande är att drygt 50% av de som gått utbildningen har varit kvinnor. Åldersmässigt har det varierat från 20-50 år där vanligast är 25-45 år. Självklart är alla lika välkomna.

De som arbetat med teknik tidigare ser detta som en möjlighet till mer kvalificerade yrkesroller.


Utbildningens mål

Utbildningens mål är att ge den studerande kunskaper och färdigheter som krävs för kvalificerade yrkesbefattningar som bl.a tekniker och operatör inom den föränderliga tillverknings- och processindustrin.

Teknikeryrket ställer idag höga krav på förmåga att lösa problem, effektivisera processer, arbeta mot kvalitetsmål, verka med helhetssyn och kunna samarbeta.

Utbildningen ska motsvara industrins ökade behov av flexibelt nyttjande och förhöjd kompetens bland sin personal. Det gör att en Yh-tekniker ofta ingår i projektgrupper i förändringsarbetet, där behov av både personer från ledningen och produktionen ingår. De kombinerade teoretiska och praktiska kunskaperna utgör idag ofta en bristvara och är en stor tillgång i arbetet med ständiga förbättringar.

Teoretiska studier varvas med lärande i arbete (LiA), som omfattar 27 poäng av utbildningen.


Vad blir man?

Det är alltid lika överraskande att se vilka olika yrkesroller de som gått olika utbildningar hamnar i. Tillsammans med företagen som deltar i denna utbildning har vi i alla fall sett följande tänkbara yrkesroller:
  • Process- eller maskinoperatör eller yrkestekniker
  • övervaka eller planera produktions- eller tillverkningsprocesser
  • planera eller genomföra förebyggande eller planerat underhåll
  • planera eller delta i investerings-, prototyp- eller process-förändringsarbete.


Företagen som deltar

I en Kvalificerad Yrkesutbildning spelar företagen flera viktiga roller. Det gäller inte minst i en teknikerutbildning där många av de praktiska momenten med fördel lärs på ett företag.

För det första ska utbildningen svara mot ett behov i arbetslivet.
Det har den här utbildningen visat som startade första gången 1997. Med mycket få undantag har alla som fått examen från utbildningen haft ett adekvat arbete eller gått vidare till annan utbildning inom tre månader från avslutad KY.

För det andra har företagen deltagit i framtagningen och utvecklingen av utbildningen, genom att föreslå innehåll och omfattning.

För det tredje är företagen med och ger utbildningen genom att ställa LIA platser till förfogande.

För det fjärde är arbetslivet representerat i ledningsgruppen.

Företag som på olika sätt deltar i ovanstående är bland andra: Klicka på företagsnamnen ovan för mer information om företagen. Flera av dem verkar på en internationell marknad varför information om produktionsanläggningar i Sverige kan vara begränsad.
Relaterade artiklar
    Ställ en fråga