Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Säkerhet?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Polisprogrammet, distans, 2,5 år

Polisprogrammet är en bred utbildning där teori varvas med praktik och du läser många kurser och ämnen samtidigt. Hela utbildningen genomsyras av att du som student får lära dig att analysera problem, söka kunskap, se orsakssamband, finna lösningar, fatta beslut och slutligen utvärdera dina insatser.

Programmet innehåller kurser och ämnen som kan tyckas vitt skilda, men i en skarp situation är det flera kunskaper och egenskaper som krävs för att du ska kunna lösa den. Bredden i utbildningen förbereder dig för ett arbete där arbetsuppgifterna skiftar. Du kommer att arbeta dagar och nätter och arbeta när andra är lediga. Som polis kommer du att möta människor med skilda behov och i utsatta situationer. Det är här du kommer in. Du är intresserad av det som händer och sker runt omkring dig. Du vill kunna hjälpa till. Kanske till och med göra skillnad. Det krävs mer än att kunna köra bil och hantera ett vapen för att bli polis.

Utbildningen inleds med att du introduceras i statsvetenskap och juridik. Du får reflektera över det professionella förhållningssättet och etiska dilemman. Vidare studerar du brottslighetens orsaker och lär dig bedöma brottsstatistik. Du lär dig om ungdomsmiljöer och droger och missbruk. Lär dig förstå trafiksäkerhet och hur man arbetar med våld i nära relationer. Det här och mycket mer behöver du som blivande polis. Dina kunskaper omsätter du i praktiken genom ett par veckors fältstudier och genom praktik. Under sex månader byter du då studentlivet mot en aspirantplats. I slutet av utbildningen skriver du ett självständigt arbete. Du väljer ett ämnesområde som intresserar dig och det är kanske här du ringar in din framtida karriär.

Utbildningen har samarbetsprojekt med det omgivande samhället vilket ger dig som student unika möjligheter att under din studietid bredda ditt kunnande och omsätta dina kunskaper i andra sammanhang än på universitetet. Studiemiljön präglas av närhet mellan studenter och personal oavsett om du väljer att läsa programmet på plats i Växjö eller på distans.

Karriär

Polisprogrammet är en samhällsvetenskapligt orienterad utbildning som bildar grunden för många andra arbeten inom svensk polis. Efter fem terminer får du en examen från polisprogrammet. Du kan då söka tjänst som polisassistent någonstans i Sverige. Det är sannolikt att du till att börja med placeras i yttre tjänst som ordningspolis eller i utredningsverksamhet.

Relaterade artiklar
    Ställ en fråga