Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Teknik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Energiingenjör - förnybar energi 180 hp

Vill du delta i arbetet med att fasa ut dagens energisystem och aktivt bidra till att öka andelen solenergi, bioenergi och vindkraft? Då ska du välja Energiingenjör – förnybar energi. Här lär du dig om energisystemets utformning, energianvändning, energieffektivisering och förnybar energi.

Att ställa om vårt energisystem till ett långsiktigt hållbart system med förnybar energiproduktion är en stor utmaning för oss i dag. Inom EU och världen i stort ligger Sverige långt fram när det gäller ökad användning av förnybar energi, optimering av processer och systemlösningar. Detta område är mångfasetterat, dynamiskt och genomgripande med direkt koppling till klimatfrågan, miljöaspekter och ekonomi.

Under utbildningen kommer du både att studera förutsättningarna för förnybar energi och hur energianvändningen kan effektiviseras. På schemat hittar du ett brett utbud av kurser inom miljö- och energiområdet. Tonvikten ligger på kurser inriktade på förnybar energi, energihushållning och energisystemet som helhet såsom elkraft och fjärrvärme. Den teoretiska undervisningen blandas med laborationer, seminarier, projekt och redovisningar. Du kommer också att få göra många studiebesök på företag och anläggningar.

Efter utbildningen har du möjlighet att vara med och påverka hur framtidens energitillförsel ska organiseras, hur ny energiteknik ska tas fram och hur energi ska användas på ett så miljöriktigt sätt som möjligt. 


Magisterprogram i energiteknik - förnybar energi 60 hp

En stor del av de framtida energikällorna kommer att vara förnybara. Denna unika utbildning erbjuder teknisk specialistkompetens för arbete inom området energiteknik, med särskild inriktning på förnybar energi. I programmet kan du även fördjupa dig i elkraftproduktion, elkraftdistribution samt fjärrvärme.

Den höga graden av valfrihet inom utbildningen ger dig möjlighet att skapa en egen profil eller att ytterligare specialisera dig inom det breda energiområdet. Utbildningen är även en bra grund om du vill förbereda dig för forskarutbildning. Ett examensarbete ingår i programmet.

Arbetsmarknaden för energiingenjörer på avancerad nivå är mycket god både i Sverige och internationellt, både inom elkraft och värmeteknik. Orsaken är stora investeringar i energiproduktion och i värmenät samt kraftöverföringar för att minska koldioxidutsläppen.

Relaterade artiklar
    Ställ en fråga