Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Lönespecialist (300 yh-poäng) Stockholm

Ett växande behov av lönespecialister

Det finns ett stort behov av välutbildade lönespecialister. Anledningen till den stora efterfrågan är de ökade kompetenskraven i yrkesrollen och att många som hanterar löner nu går i pension. Iterum har lång erfarenhet av att utbilda inom lön. Vi startade vår första löneutbildning 2002 och har sedan dess examinerat fler än femhundra lönespecialister. Nio av tio av våra studenter har arbete inom löneområdet ett halvår efter avslutad utbildning.

Utbildningen genomförs i våra moderna och handikappanpassade utbildningslokaler i Stockholm och bedrivs på heltid under 1,5 år.

Vår yrkesutbildning ger rätt kompetens

Våra professionella lärare, som har förankring i arbetslivet, ger dig bred teoretisk kunskap. En viktig del av utbildningen består av praktik vilket leder till att du får både arbetslivserfarenhet och värdefulla kontakter.

En yrkesroll i förändring

Traditionellt sett har yrkesrollen till stor del inneburit många rutinmässiga arbetsuppgifter inom ett relativt snävt avgränsat löneområde. Under de senaste åren har yrkesrollen förändrats i hög grad. Många arbetsgivare har börjat inse betydelsen av lönespecialisternas arbete samt förstår den expertkompetens som de har.

Samtidigt ställs andra krav på lönespecialistens kunskaper. Han eller hon måste ha insikt och kunskaper om såväl ekonomi- som personalfrågor samt hur dessa samverkar med lönefunktionen. Även kunskaper i projektledning och att ha ett konsultativt förhållningssätt är numera nödvändiga yrkesfärdigheter.

Professionell yrkesidentitet

Sedan 2013 kan man bli auktoriserad lönekonsult av branschföreningen SRF Lön, vilket ger en yrkesidentitet som professionell lönekonsult. Med en yrkeshögskoleexamen till lönespecialist via oss och tre års yrkeserfarenhet kan du ansöka om auktorisation.

Hög efterfrågan på lönespecialister i Stockholm och Mälardalen

I Storstockholm och Mälardalsområdet finns ett varierande arbetsliv med små och stora företag som sköter sin egen lönehantering, en stor mängd mindre, medelstora och stora lönebyråer som arbetar med outsourcing samt många stora kommuner med egna löneavdelningar. Det gör regionen till det geografiskt största enskilda upptagningsområdet i landet för lönespecialister.

”Utbildningen är tillsammans med arbetslivet skräddarsydd för att svara upp mot den faktiska efterfrågan som finns, särskilt i Stockholmsregionen.” (Från YH-myndighetens rapport efter tillsyn av vår utbildning.)

Relaterade artiklar
Ställ en fråga