Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Socialt arbete?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Integrationspedagog

 • Vill du hjälpa flyktingar att hitta sin tillvaro i Sverige?
 • Vill du jobba med ensamkommande flyktingbarn eller på asylboende?
 • Vill du öka din förståelse för människor med annan kultur?

Integrationspedagogutbildningen är till för dig som vill arbeta inom social omsorg med flyktingar och invandrare. Syftet med utbildningen är att öka förståelsen och kännedomen om flyktingars situation i det nya hemlandet tillika deras ursprung och bakgrund. Vår utbildning ger dig kunskap att på ett professionellt sätt bemöta och hantera svåra samtal. Du kommer även att få verktyg för att lära dig kommunicera med människor i svåra kriser.

Det känns som man fått en hel del andra synsätt och en större förståelse inom arbetet som integrationsvägledare.
Fredrik Magnusson

Det här är en diplomerad grundutbildning som pågår ca 10 månader beroende på hur mycket tid man lägger ner på studierna. Utbildningen består av totalt 20 uppgifter och du gör uppgifterna i egen takt.

Efter godkänd utbildning erhåller du ett utbildningsbevis som diplomerad integrationspedagog. Vi vill vara tydliga med att våra utbildningar inte är universitetsutbildningar med högskolepoäng.

Kursens innehåll:

 • Kunskap om kulturmöten
 • Kunskap om det mångkulturella Sverige
 • Förmåga att hantera kris och trauma samtal
 • Kulturella skillnader
 • Kulturens evolution
 • En förändrad värld
 • Kulturbegreppet
 • Främlingskap, förståelse och kommunikation

 

Relaterade artiklar
Ställ en fråga