Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Genusvetenskap?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Integrations- och mångfaldsstudier

Inriktning genusvetenskap

Vill du skaffa dig kunskaper att på ett konstruktivt sätt möta en av vår tids stora samhällsutmaningar? Sök dig då till Programmet för integrations- och mångfaldsstudier.

En värld präglad av rörlighet och kommunikation över gränser skapar förutsättningar för såväl konflikter som konstruktiva möten mellan människor med olika bakgrunder, identiteter, utgångslägen, värderingar och världsbilder.

Programmet ger dig redskap att navigera i denna värld, förstå och förklara dess särdrag, men också finna praktiska lösningar och se nya möjligheter. Du kombinerar allmänna studier inom mångfalds- och integrationsområdet med en specialisering inom ett av följande sex huvudområden: freds- och utvecklingsstudier, historia, genusvetenskap, religionsvetenskap, sociologi eller statsvetenskap. Till de allmänna och de specialiserade studierna kommer en längre sammanhängande praktik inom en organisation, en myndighet eller ett företag, samt ett avslutande projektarbete.

Karriär

Utbildningen ger praktisk och teoretisk kompetens direkt relevant för arbete med integration- och mångfaldsfrågor inom myndigheter, organisationer och företag, nationellt och internationellt. Du kan arbeta som till exempel mångfaldssamordnare, integrationsutvecklare och integrationsstrateg.

Relaterade artiklar
    Ställ en fråga