Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Teknik?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik, (300 hp)

Ett hållbart samhälle ställer höga krav på utveckling av tillverkningsprocesser och produkter, där trenden går mot allt större miljöfokus och kretsloppstänkande. Väljer du Industriell miljö- och processteknik får du den kompetens som krävs för att kunna delta i och leda detta arbete.

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Inriktning- Förnybara produkter och bränslen

Processer för bioraffinaderier där biomassa omvandlas till värdefulla produkter och förnybara bränslen studeras i våra moderna laboratorium, samma metoder och utrustningar används eller kommer att användas vid storskalig framställning inom industrin. Du lär dig även de tekniker som används för massa- och papperstillverkning.

Inriktning- Hållbar mineral och metallutvinning

Mineral- och metallutvinning handlar i allt större utsträckning om design av hållbara processer. Här ingår t.ex. att tillvarata biprodukter, minimera utsläpp och energianvändning.

Relaterade artiklar
Ställ en fråga