Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Näringslära?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Licensierad Kostrådgivare

Vår kosthållning och maten vi äter är en oerhört stor pusselbit vad gäller vår hälsa och vårt välmående. Många av dagens välfärdssjukdomar är kostrelaterade och vi har alla en enorm makt att själva påverka vår hälsa genom maten vi äter.

Fler och fler blir idag medvetna om kostens påverkan på vår hälsa och även alltfler företag börjar inse betydelsen av att jobba promotivt för att främja det friska. Kost och näringslära är ett komplext område som förtjänar både tid, engagemang och respekt och genom vår utbildning erbjuder vi en stadig grund att stå på rent kunskapsmässigt för dig som önskar arbeta professionellt som kostrådgivare.

Om utbildningen

Utbildningen präglas av ett salutogent perspektiv vilket innebär att vi arbetar och undervisar med utgångspunkt i hälsans ursprung och varje individs enskilda förutsättningar. När vi arbetar med kostrådgivning ut mot kund kan det exempelvis handla om att uppmuntra en individ till att göra egna hälsosamma val och att på så sätt lyssna in varje enskild individs behov, förutsättningar och önskemål. Vi arbetar utifrån en övertygelse om vikten av förebyggande för att ta vara på det friska istället för att vänta på att få ta hand om det sjuka. I detta tänk har kosten en oerhört stor betydelse för vår hälsa och vårt välmående.

Kursen omfattar totalt 100 timmars heltidsstudier, var av 70 timmar leds av en lärare och resten omfattas av självstudier. Utbildningen präglas av både teoretiska och praktiska delmoment då vi är av tron att vi lär oss som allra bäst genom teori som varvas med själva görandet. I kursen ingår därför en del praktiska delmoment vilket omfattar olika övningar samt praktiska workshops inom ämnesområdet. Kursledaren har många års erfarenhet av arbete inom kostsektorn samt en gedigen utbildning från privata utbildningsaktörer samt universitetsstudier med bland annat en avlagd filosofiekandidatexamen i nutrition och kostvetenskap. För att säkerställa att utbildningen håller en god kvalitet har vi lagt stort fokus på både uppbyggnad av innehåll samt pedagogik.

Vår utbildning följer vetenskapligt förankrade kunskaper som vi kompletterar med vardagens verklighet utifrån olika angreppsvinklar och perspektiv. För oss är det viktigt att öppet presentera och gå igenom olika kunskaper utifrån ett kritiskt perspektiv så att både fördelar, nackdelar och olika frågeställningar blir besvarade. Det här är en grundläggande utbildning inom kost och näringslära var av särskilda förkunskaper inte krävs, vi förutsätter dock att du har ett brinnande intresse för kost, hälsa och en inre önskan om att hjälpa människor att må sitt bästa jag. Innan uppstart av kurs krävs inläsning av preparandlitteratur som samtliga deltagare ska ha läst igenom för att kunna hänga med i utbildningen från kursstart.

Efter utbildningen

Avslutad kurs kvalitetssäkras genom en skriftlig tentamen samt ett praktiskt prov. Efter godkänd utbildning är du som kursdeltagare behörig att arbeta som diplomerad kostrådgivare och kan jobba på individnivå såväl som med större grupper. Utvärdering sker efter avslutad kurs för att vi ska kunna bibehålla en hög kvalitet som mer än väl matchar det som marknaden kräver. Som diplomerad kostrådgivare genom Pro Athlete kommer du att få en stadig grund att stå på, för dig som önskar nischa dig inom något specifikt område och vill gå steget längre genom att fördjupa dina kunskaper inom kost och näringslära så erbjuder vi tvådagars fördjupningskurser inom olika områden.

Ansökan

Läs mer om utbildningen och hur du bokar din plats på kursen här: www.proathletesverige.com


Relaterade artiklar
Ställ en fråga