Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Näringslära?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Idrottsnutrition- en vidareutbildning inom idrottsnutrition

Intresset för träning och friskvård har ökat markant bland befolkningen. Det innebär att det finns ett allt större behov för rätt vägledning, av kompetenta personer med rätt utbildning inom idrottsnutrition, som kan vägleda till en bättre fysisk prestation på både lägre och högre nivå. För att kunna prestera en så optimalt fysisk prestation som möjligt spelar kosten en väldigt viktig roll i sammanhanget. 

"Det var mycket bra och ingående kursinnehåll med en väldigt stor bredd."
Sofia Brändström

Utbildningen vänder sig till

  • Dig som är verksam som kostrådgivare, dietist, kostekonom eller likvärdigt yrke och som vill få en djupare kompetens inom idrottsnutrition

Kursupplägg

Under utbildningen tar vi upp kostens inverkan på den fysiska prestationen och på hur ett väl individanpassat kostupplägg kan bidra till idrottarens uppsatta mål. Hur vi kan nå en ökad fettoxidation under uthållighetsträning, förberedelser inför träning samt återhämtning. Hur påverkas immunsystemet av träning samt hormonernas påverkan på metabolismen vid fysisk aktivitet. Utbildningen tar även upp ätstörningar inom idrotten och hur vi kan förebygga och behandla det på bästa sätt.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska övningar med många kundfall vilket gör er väl rustade för att jobba direkt ut mot kund när ni har slutfört utbildningen. Efter genomgången utbildning har du fått gedigna kunskaper inom kost och idrott och du kan arbeta ut mot exempelvis idrottsföreningar eller idrottare som satsar på en högre nivå såväl inom kondition som inom styrketräning.

Utbildningen är framtagen av kostexperter med hög kompetens inom området och bygger på vetenskapligt förankrad forskning. Under hela utbildningen får ni stöd och vägledning av kompetent och erfaren lärare som ger snabb återkoppling på era frågor!

Korrespondensen med läraren sker via mail!

Kursinnehåll

  • Energibalans
  • Kolhydrater, fett och protein som energikällor vid muskelarbete
  • Hormoninverkan på metabolismen och metabola reaktioner vid fysisk aktivitet.
  • Kroppssammansättning
  • Vitaminer, mineraler och kosttillskott, behov vid träning
  • Vätskebehov
  • Ätstörningar inom idrotten
  • Kosten och den fysiska aktivitetens påverkan på immunförsvaret
  • Praktiska övningar

Intresseanmälan

Nedan kan du skicka in en intresseanmälan för utbildningen idrottsnutrition- en vidareutbildning inom idrottsnutrition.

Specificera gärna i meddelande att din intresseanmälan gäller just idrottsnutrition- en vidareutbildning inom idrottsnutrition.

Relaterade artiklar
Ställ en fråga