Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Ekonomi, handel & administration?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Europastudier

Det ökade europeiska samarbetet har gjort att kunskaper om EU och Europa idag efterfrågas inom många olika yrkesområden.

På Europastudier förbereds du för en framtida karriär på den europeiska arbetsmarknaden. Programmet består av fördjupningsämnet statsvetenskap samt europastudier. Du studerar frågor som politik, ekonomi och mänskliga rättigheter – allt ur ett internationellt perspektiv. Programmet har en tydlig internationell profil och flera av kurserna läser du på engelska tillsammans med Linnéuniversitetets utbytesstudenter.

"Detta program ska du läsa ifall du är intresserad av hur världen fungerar och hur vi alla är beroende av varandra."
Oscar Tollin

Under utbildningens andra och tredje år ges möjlighet till praktik och utlandsstudier. I samråd med programansvarig diskuterar vi dina framtidsplaner och vilken praktikplats som bäst kan öppna dörren för dig till en intressant karriär. Ett alternativ till praktik är utlandsstudier. Efter avklarade Europastudier står du stark inför valet av arbetsområde och arbetsplats. Flera av våra tidigare studenter arbetar idag mycket framgångsrikt nationellt såväl som internationellt, både inom den offentliga sektorn och inom privata internationella företag.

Karriär

Utbildningen ger konkreta färdigheter i att arbeta med internationella frågor. Det kan ske som omvärldsanalytiker, konsult, lobbyist eller utredare inom miljö, mänskliga rättigheter, demokrati eller handel. Med avklarade Europastudier är möjligheterna många.

Relaterade artiklar
    Ställ en fråga