Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Massage & SPA?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Diplomerad Friskvårdsmassör med Idrottsprofil

Det här är en massagekurs för dig som vill bli friskvårdsmassör och fördjupa dig inom idrottsmedicin och träning. Med denna utbildning kvalitetssäkrar du din kunskap mot din förening eller ditt företag och kan på så vis få en djupare förståelse om både massagens effekter men också på hur ni kan bedriva strategiska träningsupplägg och ta hand om de mest förekommande idrottsskadorna på ett säkert och professionellt sätt.

Kursen riktar sig även till dig som idag arbetar som PT, fystränare, sjukgymnast, ledare och som vill bli ännu bättre inom prehab, rehab och fys i kombination med massage, fascia-release tekniker och strategierna kring 3D träning.

"Bra utbildning, bra upplägg, lagom mycket av allt. Kunniga lärare som gärna delar med sig av egna erfarenheter. Lagom stor grupp."
Eva, tidigare kursdeltagare

Många av våra kursdeltagare jobbar idag med idrottsföreningar på alla nivåer medan vissa har startat eget men också fått jobb på olika träningsarenor.

Erfarna kursledare

Kursledaren har under många år arbetat med massage,skador och rehab på yttersta elitnivå. För att ge dig en ökad förståelse för skador och rehab inom träning har vi valt att kombinera massage med idrottsmedicin. Detta innebär att ni får med er mycket kunskaper utöver det som endast ingår i en vanlig diplomerad friskvårdsmassör.

Teori varvas med praktik

Utbildningen innehåller allt som man behöver kunna som diplomerad massör men även mycket ny kunskap kring idrottsmedicin. Vi kommer varva teori och praktik om vartannat och sedan övar ni in det ni lärt er på varandra. Som avslutning på dagen gör vi en reflektion där vi tar upp frågor eller repetition på det vi lärt oss under dagen.

Kvalitetssäkring

För att säkerställa att kursen håller hög kvalitet har vår kursledare en lärarlegitimation och lång erfarenhet av pedagogik. Vår utbildning är godkänd enligt Kroppsterapeuternas Yrkesförbunds kvalitetskrav. Detta för att kvalitetssäkra våra utbildningar gent emot andra skolor. Kursen omfattar totalt 100 h varav 60h lärarledd undervisning och 40h praktik. I kursen ingår vissa teoretiska självstudier mellan kurstillfällena.

PRO Athlete uppfyller alla krav för en professionell utbildning vilket gör oss till en av landets mest professionella utbildare och kursen Diplomerad Friskvårdsmassör med inriktning idrottsprofil slår högt inom föreningslivet.

Med denna kurs får du en profession som idag marknaden efterfrågar och som bygger på vetenskapliga rön utifrån anatomi och fysiologi.

Ansökan

Läs mer om utbildningen och hur du bokar din plats på kursen här: www.proathletesverige.com


Relaterade artiklar
Ställ en fråga