Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Bygg, anläggning & fastighet?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Byggteknik, magisterprogram

”Att göra saker rätt och att göra rätt saker”. Spänning, deformation, vibrationer – hur beter sig byggkonstruktioner i olika situationer? Analysera, räkna på djupet och lär dig vetenskapliga metoder. En teknisk utbildning på avancerad nivå ger dig goda förutsättningar för att lyckas med detta.

Om du följer det här programmet kommer du att lära dig att analysera olika typer av konstruktioner och att använda kvalificerade beräkningsverktyg som finita elementmetoden. Du får generella kunskaper som kan tillämpas på många områden men också möjlighet att fokusera särskilt på modern träbyggnadsteknik. På det området finns det en omfattande forskning vid universitetet och ett välutrustat laboratorium.

"Jag valde att läsa till byggnadsingenjör eftersom bygg är den sektor som intresserar mig mest."
Johan Lessner

Utöver de beräkningsinriktade kurserna innehåller utbildningen kurser inom bl a vetenskaplig metodik och planering samt ett avslutande examensarbete. Magisterprogrammet i byggteknik ges på engelska. Det ger dig möjlighet att utveckla dina språkkunskaper och att lära känna studenter från många olika länder.

Karriär

Programmet förbereder främst för arbete i industrin, inom en växande träbyggnadsbransch eller på andra områden där kvalificerade konstruktörer och beräkningsingenjörer behövs, men även för fortsatta studier på forskarnivå.

Relaterade artiklar
    Ställ en fråga