Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Byggnadsvård

http://www.traakademien.se/ITaccess/Bildarkiv/org/932/bygg.png

Under senare år har efterfrågan på traditionellt byggnadshantverk ökat bland hus- och fastighetsägare som vill renovera utan att förstöra en byggnads historiska värden eller som vill få husets ursprungliga kvaliteter tillbaka. Det kan handla om att göra ett förfallet hus beboeligt med dagens syn på bekvämlighet, men det kan också handla om att restaurera ett gammalt hus tillbaka till ett äldre skede i byggnadens historia. Det har uppstått en efterfrågan på en kompetens som man kan rådgöra med i ombyggnadssammanhang, men som vanligtvis inte finns representerad på byggföretagen. Man kan visserligen vända sig till byggnadsantikvarier och restaureringsarkitekter för råd och projektering, men de kan inte utföra själva arbetet. Byggnadsvården handlar i första hand om att bevara våra kulturmiljöer genom att underhålla dem och låta dem komma till användning. En restaurering eller ombyggnad kan innebära att man lyfter fram en viss tidsepok i hela eller delar av huset. Det börjar också finnas en marknad för flyttning av hus. Byggnader med timmerstommar som står på landsbygden eller andra välbyggda hus, kan flyttas till mer attraktiva lägen, vilket kan vara ett sätt att bevara en miljö. Det finns också efterfrågan på att bygga nya hus i en viss tids stil. Byggnadsvårdskompetensen kan användas i en konsulterande eller arbetsledande roll beroende på bakgrund.

Om utbildningen

Under utbildningen första år får man pröva de vanligaste förekommande hantverken inom traditionellt byggande. Det innebär lagnings- och kompletteringsarbeten av grund, stommar, bjälklag, invändiga golv, tak och snickerier. De yrkesområden som berörs är främst timring, murning, inredningssnickeri, ut- och invändig målning samt dekorationsmåleri. Det praktiska arbetet varvas med hantverksteknik, materiallära och yrkenas historia. Året inleds med en dokumentation och uppmätning av det hus vi arbetar med och planering av åtgärder. Parallellt med kurser i hantverk och dokumentation löper kurser i konstnärlig träning och ritteknik, konsthantverkets historia samt en introduktion i kulturmiljövårdens organisation och värderingar.

Det andra året innebär en fördjupning i arbetet med byggnadens invändiga snickerier. Vi mäter upp, gör ritningar av och tillverkar kopior av invändiga paneler med socklar, ramverk och bröstlister, dörrar och fönster med foder samt taklister och trappräcken från olika tidsepoker. Året avslutas med en praktikperiod på en kulturbyggnad där arbetet kontrolleras av länsmuseets antikvarier. Parallellt med kurser i hantverk och dokumentation löper även detta år kurser i konstnärlig träning och ritteknik, konsthantverkets historia samt en fördjupning i kulturmiljövårdens organisation och värderingar.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är projektbaserad med probleminriktade, tillämpande projektarbeten med stöd i litteratur och teoretiska fördjupningar. Undervisningen organiseras framförallt som projektarbeten och praktik som ger övning i praktiskt hantverk, som kompletteras med föreläsningar, lektioner, seminarier och studiebesök. Utvecklingen i utbildningen sker genom ökad svårighet i kunskapsmoment, färdighetsträning och problemlösning. I utbildningen ingår praktik vid externa arbetsplatser.

Utbildningens längd

Två års utbildning, 120 hp, ger högskoleexamen.

Ansökan

Ansökan till Möbel- och byggnadshantverksprogrammet sker via Antagning.se senast 15 april. Ansökan kompletteras med ett personligt brev, meritförteckning och arbetsprov som skickas direkt till Träakademien – Mittuniversitetet i Kramfors. Se www.trakademien.se för mer information om hur du ansöker.

Relaterade artiklar
Ställ en fråga