Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Högskoleförberedande?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

ALLMÄN KURS

Behöver du komplettera dina betyg? Allmän kurs är ett alternativ till gymnasiet och komvux. Här kan du studera både på grundskole- och gymnasienivå. Du kan söka studiemedel hos CSN om du är över 20 år. Ta nu chansen att lära nytt och bättra på dina kunskaper i en trivsam studiemiljö.

Vem är du som deltagare?
Känner du igen dig i något av detta:

 • Du läste inte klart gymnasiet eller grundskolan.
 • Det var länge sedan du gick i skolan och behöver repetera gamla kunskaper.
 • Du behöver skaffa nya kunskaper och behörigheter inför vidare studier.

Då kan allmän kurs passa dig.

Vad läser man?

På folkhögskola kan du läsa in motsvarande grundskole- och gymnasieämnen som ger grundläggande behörighet: svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia och naturkunskap. Du kan även läsa särskilda behörigheter i några av dessa ämnen. Du kan bli behörig till högskola och yrkeshögskola via allmän kurs.

Förutom behörigheter får du en allmänbildning så att du lättare kan orientera dig i samhället och dessutom växa som människa. På Gamleby folkhögskola kommer du att lära känna många människor med olika bakgrunder och i dessa möten lär man sig mycket om andra och sig själv.

Hur fungerar det?

Du går i en sammanhållen klass där du läser vissa ämnen tillsammans med hela klassen och andra ämnen väljer du som tillval. Dina förkunskaper, tidigare behörigheter och dina studiemål avgör vilken klass som passar bäst för dig.

Du kommer att få prova på praktiska inslag bland annat i samband med temastudier. Skapande, friskvård, film och matlagning är några exempel. Vi gör också studiebesök och utflykter. En god atmosfär i klassen skapar tillit och lust att lära. Därför har vi aktiviteter för att stärka dig och gruppkänslan i klassen.

I de olika ämnena utgår vi mycket från dina egna erfarenheter och vi är måna om dina åsikter och din delaktighet i undervisningen. Vi strävar efter små grupper och att anpassa tempot efter dina förutsättningar. Du får stöd i att planera och organisera dina studier och möjlighet till extra stöd finns för att du ska nå dina uppsatta mål.

Allmän kurs 1 läser på grundskolenivå och påbörjar eventuellt gymnasienivå. Där skaffar man sig en grund inför kommande studier. Inriktningen ”Allmän kurs - Läs och skriv” ingår i A1 (se information om den kursen).
Allmän kurs 2 påbörjar behörighetskurser på gymnasienivå.
Allmän kurs 3 fortsätter med en blandning av kurser på gymnasienivå 1 och högre.

Dina förkunskaper och tidigare behörigheter avgör vilken klass som passar bäst för dig.  

ALLMÄN KURS - LÄS OCH SKRIV

En kurs för dig som har läs- och skrivsvårigheter och för dig som vill bli bättre på att läsa och skriva svenska.

Allmän kurs 1 - Läs och skriv är för dig som känner igen dig i något av detta:

Du har:

 • dyslexi eller allmänna läs- och skrivsvårigheter
 • svårt att läsa och förstå vad du läser
 • svårt att stava och skriva
 • långsam läsning
 • svårt med matematik
 • svårt att tala i en grupp
 • inte tillräckliga kunskaper i svenska språket för att klara vidare studier

Du vill:

 • bli säkrare på att läsa och skriva
 • hitta en bra studieteknik
 • ha en anpassad studietakt
 • mötas, lära och växa personligt i en mindre grupp

Innehåll

Kursens huvudämnen är svenska, matematik och samhällskunskap.

Kursens syfte är att:

 • ge dig redskap och självförtroende för eventuellt fortsatta studier eller arbetsliv.
 • utifrån en språklig diagnos i stavning, ordkunskap, läsförståelse och läshastighet, ska kunna forma en individuell utvecklingsplan för dig
 • du ska nå dina studiemål genom stöd från lärare, och användning av olika hjälpmedel
 • du ska utvecklas både kunskapsmässigt och personligt genom de olika moment vi gör tillsammans i gruppen (t.ex. läsförståelse, muntlig kommunikation, studiebesök, m.m.)
 • du genom olika skolgemensamma aktiviteter också ska ges tillfälle att skapa kontakter med andra studerande på skolan, delta i föreläsningar, hälsofrämjande aktiviteter och kulturella upplevelser.

Intyg

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg på vilka ämnen du studerat och i vilken omfattning.

Om du inte har fullständiga grundskolebetyg kan intyg ges i de ämnen du läst och som vi bedömer att du har motsvarande kunskaper i för år 9.

Väljer du att läsa för behörighet i matematik och/eller engelska på gymnasienivå, ges intyg om godkända kunskaper för motsvarande gymnasienivå.

NATURVETENSKAPLIGT BASÅR

Vill du studera naturvetenskapliga ämnen? Basåret kan ge full behörighet till högskola och universitet. Innehållet är likvärdigt med tekniskt- eller naturvetenskapligt basår vid universitet eller högskola i kurserna biologi, fysik, kemi och matematik. Basåret är ett alternativ till gymnasieskola och komvux.

Basåret hos oss ger möjlighet att söka till högre utbildning och tillsammans med högskoleprovet kan det öka dina chanser att komma in på drömutbildningen. Vid Gamleby Folkhögskola finns många olika inriktningar och kurser, som berikar studiemiljön och bidrar till intressanta möten.

OM KURSEN

Naturvetenskapligt-/Tekniskt basår vid Gamleby folkhögskola kan ge dig särskild behörighet inför studier på högskola och universitet. Under ett år fokuserar du på kurser i biologi, kemi, fysik och matematik. Naturvetenskapliga arbetsmetoder är centralt, liksom problemlösning och kritiskt tänkande. Studietakten i denna kurs är ganska hög men det finns möjlighet till individuell anpassning. Här får du också vara med om skolgemensamma folkbildande aktiviteter, t.ex. inom demokrati, hälsa och livsstil.

Samarbete uppmuntras och de studerande pluggar ofta tillsammans i skolans bibliotek under kvällstid. Gruppen är relativt liten med hög lärartäthet. Undervisningen omfattar föreläsningar, inlämningsuppgifter, laborationer, egna fördjupningsarbeten, muntliga redovisningar, studiebesök och exkursioner. Kursdeltagarna har viss möjlighet att påverka kursinnehållet, för att tillvarata erfarenheter och önskemål.

Vi har välutrustade laborationssalar samt behöriga och erfarna lärare. Gamleby folkhögskola har över 40 års erfarenhet av naturvetenskaplig utbildning. Skolan är politiskt och religiöst obunden med Landstinget i Kalmar län som huvudman. Organisationen är trygg och rutinerad.


Relaterade artiklar
Ställ en fråga