Vill du få tips på fler passande utbildningar inom Biologi?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ingång biologi/kemi

Lärare påverkar människors framtid varje dag. Ämneslärarprogrammet är något för dig som vill inspirera och stödja ungdomar i deras lärande.

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier. Du söker till programmet med ett ingångsämne och väljer sedan ytterligare ett ämne under utbildingens gång. I det som kallas den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), utvecklar du generella lärarkunskaper. Det är kunskaper som hjälper dig i din yrkesroll inom till exempel ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning. Programmet innehåller också 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du studerar och praktiserar läraryrket på en skola. Du kommer att planera och genomföra undervisning men även vara en del av skolans övergripande verksamhet. Inom ämneslärarprogrammet finns det goda möjligheter till studier och VFU utomlands.

Karriär

Utbildningen ger behörighet att undervisa i gymnasiet och grundskolans årskurs 7 – 9. I ämnena bild, musik samt idrott och hälsa ger utbildningen även behörighet för undervisning i grundskolans årskurs 1-6.

Relaterade artiklar
Ställ en fråga