Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Vill du få tips om passande praktik och traineeprogram?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Utvecklare inom inbyggda system

Detta är utbildningen för dig som är intresserad av elektronik och programmering av både av mjuk och hårdvara och vill kombinera dessa. Du ska tidigare ha arbetat med elektronik och/eller programmering alternativt har utbildning inom området men känner dig sugen på att gå vidare.

Efter utbildningen

Efterfrågan på inbyggda system har ökat och bransch efter bransch använder sig av inbyggda system. Detta sker i takt med att tekniken förfinas och elektroniken blir såväl mindre som snabbare och kraftfullare. Efter denna utbildning är du efterfrågad på arbetsmarknaden.

Innehåll och upplägg

Produkter som styrs av inbyggda system finns överallt.

Industrimaskiner, mobiltelefoner, leksaker, hushållsmaskiner, värmepumpar och bilar; alla är produkter som innehåller ett eller flera inbyggda system. Vår utbildning innehåller bland annat elektronik och programmering för inbyggda system, att skapa applikationer för inbyggda system och hård- och mjukvaruprojekt av varierande storlek.

Behovet av inbyggda system finns snart inom alla branscher.

Hand i hand med att IT och teknikutvecklingen går framåt, fyller inbyggda system en allt större roll i vår vardag. Denna påbyggnadsutbildning ger dig insyn i både mjuk- och hårdvarans värld och hur du programmerar dessa till en fungerande programvara. Utbildningen är upplagd efter de krav branschen ställer och du får kontakt med företagen redan under utbildningstiden.

Relaterade artiklar

Vill du få tips om passande praktik och traineeprogram?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

×
Ställ en fråga