Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Vill du få tips om passande praktik och traineeprogram?

Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

Villkor

Integrationspedagog - kris och trauma

Integrationspedagog ger professionell kompetens för dig som arbetar, eller vill arbeta på HVB-hem eller migrationsboenden.

Vill du öka din kompetens i arbete med asylsökande och flyktingar i vardagen?

Integrationspedagog ger professionell kompetens för att arbeta med flyktingar och asylsökande i vardagen. Den vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta på HVB-hem och migrationsboenden.

På utbildningen lägger vi stor vikt vid utvecklingen av din egen yrkeskompetens, så att du på ett professionellt sätt kan bemöta och arbeta med nyanlända. Utbildningen ger kunskap om den individuella process som flyktingar går igenom från ankomst, och till dess de etablerat sig i det nya landet.

Kursen är inriktad på att arbeta med människor som varit utsatta för hot, våld, kris och trauma.

Utbildningen sker på distans med sex obligatoriska träffar under året.

Efter avslutad utbildning

Efter utbildningen kan du arbeta med flyktingmottagande, ensamkommande flyktingbarn, inom skola, arbetsförmedling, migrationsverket eller hos andra som arbetar med integration i vid mening.

Efter genomförd utbildning får du ett intyg med en förteckning över godkända delmoment.  

Relaterade artiklar

    Vill du få tips om passande praktik och traineeprogram?

    Fyll i din e-postadress nedan innan du klickar på 'Ansök nu'. Men känn inget tvång, det är helt upp till dig!

    Villkor

    ×
    Ställ en fråga