Utbildningar som ger jobb

Kemistjavisst

Med den rådande arbetsmarknaden som är i Sverige känns det för de flesta allt viktigare att väga in vilka utbildningar som ger jobb när man ska välja utbildning. Självklart ska man välja den utbildning man är intresserad av, men man bör även se vilka utbildningar som leder till jobb.Vilka yrkesutbildningar leder till jobb?

Utbildningar på Yrkeshögskolan har blivit populära just för kontakten med arbetslivet och det faktum att de flesta får jobb inom önskad bransch efter en YH-utbildning. Statistik visar att närmare nio av tio som examinerats från Yrkeshögskolan har ett arbete efter avslutad utbildning. De utbildningar som ger störst chans till jobb inom Yrkeshögskolan är framförallt tekniska och IT-relaterade utbildningar. Även utbildningar inom bygg- och tillverkningsindustri ger jobb efter examen. En fördel med yrkesutbildningar är att de innehåller praktik (LIA) vilket gör det möjligt för studenterna att bli erbjudna jobb där de har praktiserat. Syftet med YH-utbildningar är att de ska vara anpassade till arbetsmarknaden och vilka jobb som efterfrågas. Några exempel på yrkesutbildningar där chanserna till jobb är stora är exempelvis lärare och kock.

Vilka akademiska utbildningar leder till jobb?

En utbildning som ger jobb är en lönsam väg att gå. Inom vissa akademiska yrken är man i princip garanterad jobb, samtidigt som vissa akademiska utbildningar varken ger jobb eller bra lön. Det varierar också vilket lärosäte man läser vid, samt om man läser en kandidatexamen eller masterexamen. Generellt sett har man ett bättre löneläge med en masterexamen, men i början av karriären kan en kandidatexamen vara minst lika konkurrenskraftig i jobbsökande då många företag inte vill att man ska vara överkvalificerad. Företagen vill själva kunna lära ut och forma sina anställda.

För dessa yrken ser arbetsmarknaden bäst ut de närmaste 5 till 10 åren (låg konkurrens):

 • Sjuksköterskor (allt från röntgen till operation)
 • Lärare (allt från förskola till gymnasiet)
 • Civilingenjörer
 • Kockar
 • Bilmekaniker
 • Läkare
 • Barnmorskor
 • Kranförare
 • Golvläggare
 • Bagare
 • Målare

För dessa yrken ser arbetsmarknaden sämst ut de närmaste 5 till 10 åren (hög konkurrens):

 • Journalist
 • Drifttekniker, IT
 • Kommunikationsyrken
 • Banktjänstemän
 • Försäljare
 • Köks- och restaurangbiträden

Följ oss på Facebook, Twitter eller Google+ för ännu mer läsning!

Skriven av Ellinor Westin, 2013-05-23
Ellinor gör sin praktik hos oss på CareerOn. Praktiken är en del av hennes utbildning Media, Engelska och Globalisering på Södertörns Högskola. Hon är en nyfiken, kreativ och ordningsam tjej som innan sina studier har testat på olika jobb för att hitta rätt.
0 kommentarer