https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095695/us/gdymf3yyctxppatenfrz.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095586/us/suz55rrazzlpg8y02dwc.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095445/us/mgxc7pqr2o6zqgcwalij.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1606474228/us/rwgcirkqfbiksnnwouef.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412341/us/waztxtibxbtgek3gqmk7.jpg
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1608119246/us/oci1shzjkag6gx42t1xb.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095335/us/igemfsbg4fm09ifnvfnn.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095221/us/tyodxznantzil5jjobjf.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1610095096/us/hs20wb7zlspwprpiwvun.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/q_auto,f_auto,fl_lossy/v1609412432/us/lmgrcadk0ej6lmn9xexj.jpg

Öppna för ansökan!

Ute i sista minuten? Lugn det finns fortfarande chans att knipa en plats till hösten.

https://www.utbildningssidan.se/utbildning/aldrande-och-aldreomsorg-expressa-utbildningscenter
Åldrande och äldreomsorg, Expressa Utbildningscenter

Syftet med kursen ”Åldrande och Äldreomsorg” är att öka kunskapen om psykologiska och sociologiska perspektiv ...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/kommunikation-och-samtalsmetodik-expressa-utbildningscenter
Kommunikation och samtalsmetodik, Expressa Utbildningscenter

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om samtalsmetodiken och kommunikationens viktigaste delar. L...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/diplomerad-motivationspedagog-expressa-utbildningscenter
Diplomerad Motivationspedagog, Expressa Utbildningscenter

Utbildningen till Motivationspedagog passar dels dig som redan är verksam i yrken där behov av motiverande och...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/natmobbning-och-nathat-expressa-utbildningscenter
Nätmobbning och näthat, Expressa Utbildningscenter

Syftet med kursen är att öka kunskapen om nätmobbning genom att ge en klarare bild av ungas vardag på nätet oc...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/ledarskapsutbildning-expressa-utbildningscenter
Ledarskapsutbildning, Expressa Utbildningscenter

Ledarskapsutbildningen är för dig som arbetar som chef och ledare eller har intresse av att arbeta inom detta ...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/ungdomar-i-samhallet-expressa-utbildningscenter
Ungdomar i samhället, Expressa Utbildningscenter

Syftet med kursen ”Ungdomar i samhället” är att öka kunskapen om och förståelsen för ungdomars psykologi, ungd...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/organisationskonsult-expressa-utbildningscenter
Organisationskonsult, Expressa Utbildningscenter

Syftet med utbildningen är att ge de allmänna verktyg, färdigheter och kunskaper som behövs för att kunna arbe...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/arbetsratt-och-arbetsmiljo-expressa-utbildningscenter
Arbetsrätt och Arbetsmiljö, Expressa Utbildningscenter

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap i arbetsrätt, arbetsrättslagen, arbetsmiljö och arbetsmiljöl...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/diplomerad-par-relationsterapeut-expressa-utbildningscenter
Diplomerad Par-/relationsterapeut, Expressa Utbildningscenter

I utbildningen ingår teoretiska studier, praktiska övningar samt handledningssamtal via Skype. För den som öns...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/certifierad-handledare-expressa-utbildningscenter
Certifierad Handledare, Expressa Utbildningscenter

Denna utbildning är en basutbildning i handledning och vänder sig till dig som vill arbeta med handledning av ...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/diplomerad-stressterapeut-expressa-utbildningscenter
Diplomerad Stressterapeut, Expressa Utbildningscenter

Grunden för att kunna bli en bra terapeut är god självkännedom och självmedvetenhet. Denna utbildning avser dä...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/behandling-och-missbruk-expressa-utbildningscenter
Behandling och missbruk, Expressa Utbildningscenter

Syftet med kursen ”Behandling och missbruk” är att öka förståelsen för och kunskapen om missbruksproblematik o...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/att-mota-valdsutsatta-kvinnor-expressa-utbildningscenter
Att möta våldsutsatta kvinnor, Expressa Utbildningscenter

Syftet med kursen är att öka kunskapen om och förståelsen för mäns våld mot kvinnor som samhällsproblem, samt ...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/diplomerad-kbt-terapeut-expressa-utbildningscenter
Diplomerad KBT-terapeut, Expressa Utbildningscenter

Grunden för att kunna bli en bra terapeut är god självkännedom och självmedvetenhet. Denna utbildning avser dä...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/mangfald-och-utsatthet-expressa-utbildningscenter
Mångfald och utsatthet, Expressa Utbildningscenter

Syftet med kursen är att öka kunskapen om och förståelsen för utsatthetens konsekvenser för människors livsvil...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/diplomerad-certifierad-aldrepedagog-expressa-utbildningscenter
Diplomerad/ Certifierad Äldrepedagog, Expressa Utbildningscenter

Äldrekonsulentutbildningen är för dig som arbetar med äldre eller har intresse av arbete med äldre i samhället...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/diplomerad-certifierad-beroendepedagog-expressa-utbildningscenter
Diplomerad/ Certifierad Beroendepedagog, Expressa Utbildningscenter

Beroendepedagogutbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller har intresse av att arbeta med beroendep...

Distansutbildning

Se utbildarens hemsida

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/diplomerad-samtalspedagog-expressa-utbildningscenter
Diplomerad Samtalspedagog, Expressa Utbildningscenter

Utbildningen till Samtalspedagog passar dels dig som redan är verksam i yrken där behov av rådgivande samtal f...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/diplomerad-certifierad-resurspedagog-expressa-utbildningscenter
Diplomerad/ Certifierad Resurspedagog, Expressa Utbildningscenter

Resurspedagogutbildningen är för dig som arbetar eller har intresse av att arbeta inom förskola och grundskola...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/diplomerad-certifierad-integrationspedagog-expressa-utbildningscenter
Diplomerad/ Certifierad Integrationspedagog, Expressa Utbildningscenter

Utbildningens syfte är att öka kännedomen om flyktingars och invandrares situation för att ge en ökad förståel...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/chef-och-ledare-expressa-utbildningscenter
Chef och ledare, Expressa Utbildningscenter

Syftet med kursen ”Chef och ledare” är att förmedla viktig kunskap och användbara verktyg för rollen som chef ...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/att-hantera-konflikter-expressa-utbildningscenter
Att hantera konflikter, Expressa Utbildningscenter

Syftet med kursen ”Att hantera konflikter” är att ge grundläggande kunskap i konflikthantering och verktyg för...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/diplomerad-samtalsterapeut-inriktning-eft-expressa-utbildningscenter
Diplomerad Samtalsterapeut- inriktning EFT, Expressa Utbildningscenter

I utbildningen ingår teoretiska studier, praktiska övningar samt handledningssamtal via Skype. För den som öns...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/diplomerad-certifierad-ungdomskonsulent-expressa-utbildningscenter
Diplomerad/ Certifierad Ungdomskonsulent, Expressa Utbildningscenter

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om ungdomars identitet, utveckling och livsvillkor samt att ge fö...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer
https://www.utbildningssidan.se/utbildning/socialpedagog-expressa-utbildningscenter
Socialpedagog, Expressa Utbildningscenter

Utbildningen till Socialpedagog passar dels dig som redan är verksam inom det sociala yrkesfältet, dels dig so...

Distansutbildning

Löpande

Läs mer