https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337903/us/gm165wgbnxbythmo0pti.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403024/us/swdv6tlqh8dxytl4ckss.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1581326749/us/jvh2u1elbiwqnfgxm3nr.gif
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1652337995/us/lgpud1qz0mpms34gxxrn.png
https://res.cloudinary.com/hm7cvv3hp/image/upload/v1656403262/us/oiinbopmwvakb3xdwfz6.gif
Spara sidan

Spara sidor och håll enklare koll på de utbildningar du är intresserad av.

Skapa ett konto snabbt, enkelt och gratis här

Matchmail

 • Få matchmail med kurser & utbildningar inom Ekonomi, handel & administration

 • Civilekonom/Ekonom – Utbildning och information

  Här hittar du information om hur man utbildar sig till ekonom/civilekonom samt relaterad information om hur mycket ekonom/civilekonom tjänar i lön, hur det är att jobba som ekonom/civilekonom, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till ekonom/civilekonom utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för att avgränsa din sökning. Vill du spara sidan eller dela sidan med en vän gör du det till höger om denna text.

  Läs mer

  Vad är och gör en ekonom/civilekonom?

  Civilekonomer och ekonomer finns på företag inom hela näringslivet och arbetar med olika typer av jobb. En ekonom/civilekonom är utbildad att förstå och analysera komplexa ekonomiska sammanhang. Det finns idag omkring 90 000 yrkesverksamma civilekonomer och ekonomer. Ungefär 80 procent arbetar inom den privata sektorn, resten arbetar inom stat och kommun, många av dem inom skatteförvaltningen, de statliga affärsverken och kommunala bolag. Nationalekonomer, som är specialiserade på samhällsekonomi, är främst anställda i den offentliga sektorn och i finansbranschen. Många civilekonomer/ekonomer arbetar med budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt utredningsarbete. Några yrken är

  • Controller

   En controller analyserar information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten. Controllern fungerar också som rådgivare. Som controller kan man ha olika inriktning, till exempel vara affärsinriktad eller inriktad på redovisning och arbeta med bokslut. Läs mer om yrket Controller
  • Redovisningsekonomer

   Redovisningsekonomer arbetar bland annat med analyser av bokslut i ett företag, en förvaltning eller organisation för att hitta förklaringar till resultatet. En del redovisningsekonomer arbetar med att utveckla modeller för hur redovisningen ska gå till och många deltar också i budgetarbetet. Läs mer om yrket Redovisningsekonom
  • Revisor

   En revisor granskar redovisningen i ett företag, en förvaltning eller organisation för att se hur ledningen styr verksamheten. Revisorn kontrollerar också att redovisningen sker enligt de lagar och regler som gäller. Som revisor kan man specialisera sig inom olika områden, som skattelagstiftning eller internationell redovisning. Läs mer om vad en revisor är och gör

  Arbetsuppgifter

  Civilekonomer arbetar främst med någon typ av företagsekonomiska arbetsuppgifter inom försäljning, ekonomi eller företagsledning.

  Var arbetar man?

  Som civilekonom eller ekonom har du stora möjligheter att välja mellan yrken och kan arbeta i det privata näringslivet, i stat, kommuner och landsting men också inom intresseorganisationer. Många väljer också att driva egna företag. Mer än var tredje ekonom/civilekonom är verksam inom tillverkning och parti- och detaljhandel. Banker, försäkringsbolag, finansföretag och konsultverksamhet är andra stora arbetsområden.

  Videointervju med en ekonom/civilekonom

  Ingen videointervju för tillfället

  Vilken utbildning krävs för att bli ekonom/civilekonom

  Kraven för att bli civilekonom eller ekonom är följande: Du kan läsa Ekonomprogrammet är 3 år (180 högskolepoäng) som leder till en kandidatexamen eller Civilekonomprogrammet som är 4 år (240 högskolepoäng) och leder till civilekonomexamen, som är en yrkesexamen. Den som har en kandidatexamen kan bygga på den med 1 år för att få en magisterexamen eller 2 år för att få en masterexamen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen, som omfattar 2 respektive 4 år.

  Att studera till ekonom/civilekonom

  Civilekonomer/ekonomer får en bred utbildning med affärstänkande, förmåga att analysera och problemlösning satt i centrum. Utbildningsprogrammen ger en bred bas i företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och statistik. Därefter väljer man fördjupning, som bland annat kan vara affärsutveckling, ekonomistyrning, entreprenörskap, finansiering, hållbar utveckling, ledarskap/ organisation, logistik, marknadsföring eller redovisning. Du kan också skapa din egen ekonomiutbildning genom att läsa fristående kurser. De internationella civilekonom- och ekonomprogrammen kombinerar ekonomi med språk. Vissa ekonomprogram är inriktade från början, till exempel mot detaljhandel, fastighetsekonomi eller turism. Andra program kombinerar ekonomi med ett annat område som hälsoekonomi, industriell ekonomi och textilekonomi. Kursinnehållet bestäms till hög grad av vilken inriktning man väljer men de flesta ekonomprogram innehåller grundläggande företagsekonomi, kalkylering och marknadsföring.

  Behörighetskrav för ekonom/civilekonom

  Behörighetskraven för utbildningar till ekonom/civilekonom hittar du i områdesbehörighet A4.

  Studera till ekonom/civilekonom utomlands

  Ekonomi är ett sådant ämne som kan studeras i alla världens länder. Ytterligare information följer inom kort.

  Studier i Norge

  Läs mer om hur man studerar till ekonom eller civilekonom i Norge.

  Vidareutbildningar och magister-/masterexamen

  Ekonomiområdet är ett av de områden som innehåller störst möjlighet till vidareutbildning och man kan läsa magisterprogram i entreprenörsskap, affärsutveckling ekonomistyrning och en mängd andra inriktningar.

  Specialisering och inriktningar

  Många företagsledare är civilekonomer och ekonomer. Gymnasielärare i ekonomiska ämnen är som regel civilekonomer eller ekonomer. En del kombinerar lärarjobbet med att vara egenföretagare. Fler yrken för civilekonomer/ekonomer kan till exempel vara.

  • Aktiemäklare/Börsmäklare
  • Aktieanalytiker
  • Affärsutvecklare
  • Banktjänsteman
  • Controller
  • Ekonomichef
  • Marknadsförare
  • Projektledare
  • Redovisare
  • Revisor
  • Företagsrådgivare
  • Försäljare
  • Inköpare
  • Privatekonomisk rådgivare
  • Produktchef

  Skillnaden mellan en ekonom och en civilekonom

  Den främsta skillnaden mellan de två utbildningarna är dess längd. En civilekonomexamen består av 240hp, det vill säga 4 års studier på heltid. En ekonomexamen är en filosofi- eller ekonomexamen som består av 180hp, alltså 3år.
  Till skillnad från andra ekonomprogram som ger en generell examina så ger civilekonomprogrammet en yrkesexamen på avancerad nivå. Civilekonomexamen är reglerad av Högskoleverket.
  Titeln civilekonom har inget juridiskt skydd i Sverige. Det innebär i realiteten att vem som helst kan kalla sig för civilekonom. Däremot är det praxis bland svenska högskolor och universitet att bara du som uppfyller Civilekonomernas medlemskrav får kalla dig civilekonom.

  Skillnad mot liknande yrken

  Det finns en del ekonomiska yrken som kräver ytterligare utbildning, ett av dessa är Revisor. För att bli godkänd revisor krävs en ekonomie kandidatexamen, tre års kvalificerad praktik och revisorsexamen. Här kan du kan läsa mer om hur man utbildar sig till revisor. Auktoriserade revisorer har en fyraårig akademisk utbildning, minst fem års praktik och revisorsexamen. Aktiemäklare är ett annat ekonomyrke där man behöver ha en så kallad SwedSec-licens för att praktisera sitt jobb. Läs mer om yrket aktiemäklare.

  Stipendier för ekonom/civilekonom

  Praktik, traineeprogram och kompetensutveckling

  Internship och traineeprogram inom ekonomi & finans
  Kompetensutveckling inom ekonomi

  Lön & Löneutveckling

  Året 2012 tjänade en civilekonom:
  46 200 kronor per månad

  Källa: SCB (baserat på Civilekonom)

  ...
  International Business, 1-3 år – Regent’s University, London, STUDIN – Study International

  Regent’s University erbjuder studier på den högsta nivån i en internationell miljö där du som student är i fok...

  Flera orter

  Business and management, 3 år – University of Portsmouth, STUDIN – Study International

  Att studera på University of Portsmouth i England innebär att du får en utbildning från ett riktigt bra univer...

  England

  Certifierad Business Manager, Academy Online

  Är du på väg att få en roll inom företagsledning eller har du redan en befattningsfunktion inom företaget? Kän...

  Distansutbildning

  San José State University, EduPlanet

  På San José University studerar drygt 30 000 studenter. Här erbjuds utbildningar inom 110 olika ämnesområden. ...

  Flera orter

  John Cabot University, EduPlanet

  John Cabot University är något så unikt som ett amerikanskt college som ligger i Italien. Detta innebär fantas...

  Flera orter

  Ashton College i Kanada, EduPlanet

  Ashton College ligger centralt beläget vid hamnen i hjärtat av Vancouver. Ashton College är en skola med vidar...

  Kanada

  Certifierad Marknadsekonom, Academy Online

  Utbildningen till Certifierad Marknadsekonom är en bred yrkesutbildning som behandlar både operativt och strat...

  Distansutbildning

  Certifierad Företagsekonom, Academy Online

  Utbildningen till Certifierad Företagsekonom kommer att ge dig en helhetssyn inom det företagsekonomiska områd...

  Distansutbildning

  Dublin Business School, Irland, EduPlanet

  Drömmer du om att plugga utomlands? Vill du studera i Dublin? EduPlanet erbjuder dig att studera på Dublin Bus...

  Flera orter

  Business and Hotel Management School i Schweiz, EduPlanet

  Schweiz är ett känt och traditionellt studieland inom turism- och serviceutbildningar. Många av dagens ledare ...

  Flera orter

  Piraja